Rodinný dom Ohradzany, okres Humenné

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2040 m2 , situovaný na hlavnej ulici obce, k. ú. Ohradzany, okres Humenné. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, je čiastočne podpivničený jednou pivnicou, postavený bol v roku 1952, prístavba bola realizovaná v roku 1963.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie (17,04 m2) – pivnica slúžiaca ako sklad

1. Nadzemné podlažie (130,88 m2) – podlažie má prednú izbu, kuchyňu, kúpeľňu, v zadnej časti je kuchyňa, komora a sklad

Prístavba z roku  (34,49 m2) prístavba k domu má dispozične jednu izbu a verandu

Rodinný dom je napojený na verejný vodovod, elektro a zemný plyn. Kanalizácia z kúpeľne a kuchyne je zvedená do trativodu. Dom má je v pôvodnom stave, modernizovaný bol iba zavedením zemného plynu.

Obec Ohradzany sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska v okrese Humenné. Od okresného mesta je obec vzdialená 10 km. Počet obyvateľov obce sa pohybujem okolo 640, má kompletné občianske vybavenie na úrovni malej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 12 záhrada o výmere 842 m2
parc. č. 13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1198 m2
Stavba
súp. č. 106 Dom na parc. č. 13
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 82, okres: Humenné, obec: OHRADZANY, katastrálne územie: Ohradzany.

Dátum a čas dražby: 24.4.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:26 300,- €
Znalecká hodnota:26 325,63 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: 08.04.2019 o 12,00 hod.
15.04.2019 o 12,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN4315DSCN4323DSCN4308DSCN4310DSCN4291DSCN4299DSCN4289DSCN4288DSCN4287DSCN4285DSCN4286DSCN4282