Rodinný dom Ondavské Matiašovce, okres Vranov nad Topľou

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1978. Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.277 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov obci Ondavské Matiašovce, okres Vranov nad Topľou. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, čiastočne je podpivničený s jednou pivnicou. Napojený je na vodovod z vlastnej studne, má možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizácia do vlastnej žumpy, kanalizácia v obci nie je, na zemný plyn(plynomer odpojený) a na elektro.

 Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie – pivnica slúžiacu ako sklad, prístupná je z kotolne na tuhé palivá.

1. Nadzemné podlažie – predsieň, chodbu so schodiskom, dve predné izby, kúpeľňu s WC, kuchyňu, špajzu a kotolňu, z ktorej je prechod do hospodárskej časti a do pivnice v suteréne.

2. Nadzemné podlažie chodba so schodiskom tri izby, komoru a kuchyňu s loggiou bez vybavenia domu je v súlade s priloženým pôdorysom podlaží.

Základy betónové pásové, zvislé nosné konštrukcie murované z pórobetónových tvárnic hr. od 30 – 40 cm, stropy železobetónové s rovným podhľadom, krov drevený pultový, krytina a klampiarske konštrukcie žľaby zvody z pozinkovaného plechu, vnútorné omietky vápenné hladké, vonkajšie omietky brizolitové,  vnútorné obklady keramické v kúpeľni + WC výšky 1,5 m, v kuchyni pri kuchynskej linke, dvere hladké plné a zasklené, okná drevené zdvojené so žalúziami, jedno okno na I.NP plastové, podlahy na I.NP špajze cementový poter, na chodbe plávajúce laminátové, v kúpeľni + WC a kotolňa keramická dlažba, podlahy na II.NP v izbách plávajúce laminátové, na chodbe PVC, v ostatných miestnostiach cementový poter, vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory prevládajú plechové panely, zdroj kotol na tuhé palivo nachádzajúci sa v kotolni na I.NP rodinného domu, ďalší zdroj je plynový kotol nachádzajúci sa v letnej kuchyni v hospodárskej časti RD, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, potrubie oceľové, zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač ELI v kombinácii s plynovým kotlom nachádzajúci sa v letnej kuchyni, v kuchyni vnútorné vybavenie, plynový sporák, nerezový drez, kuchynská linka dĺžky 2,8 m, vnútorne vybavenie v kúpeľni umývadlo, vaňa smaltovaná, WC kombi, batérie pákové nerezové a páková sprchová, kanalizácia je napojená do žumpy, vodovod je napojený na vlastnú kopanú studňu, elektroinštalácia svetelná a motorická, poistky.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Ondavské Matiašovce,v lokalite IBV v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v okrajovej časti obce. Ondavské Matiašovce je obec na východnom Slovensku v okrese Vranov nad Topľou v regióne Horného Zemplína. V blízkom okolí obce sa nachádzajú prírodné lokality – lesy a rekreačná oblasť Domaša. Obec leží 12 km SZ od okresného mesta Vranov nad Topľou. Obec má okolo 800 obyvateľov, základné občianske vybavenie na úrovni stredne veľkej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 83/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 927 m2
parc. č. 83/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2
parc. č. 84/1 Záhrady o výmere 1398 m2
parc. č. 84/2 Záhrady o výmere 159 m2
Stavba
súp. č. 39 Rodinný dom na parc. č. 83/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, LV č. 301, okres: Vranov nad Topľou, obec: ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE, katastrálne územie: Ondavské Matiašovce.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:48 200,- €
Znalecká hodnota:48 185,15 €
Dražobná zábezpeka:5 000,- €
DSCN3564DSCN3573DSCN3550DSCN3560DSCN3545DSCN3541DSCN3542DSCN3539DSCN3520DSCN3531DSCN3518