Rodinný dom Ožďany, okres Rimavská Sobota

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 631 m2, situovaný v zastavanom území obce Ožďany. Rodinný dom je jednopodlažný so sedlovou strechou daný bol do užívania v r. 1937, v roku 1950 bola zrealizovaná prístavba v prednej časti a v roku 1998 v bočnej časti a zároveň bola prevedená čiastočná modernizácia, výmena pôvodných drevených okien za okná plastové.

Dispozičné riešenie: 3x izba, kuchyňa, predsieň, komora, chodba, zádverie

Základy betónové objekt bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; deliace konštrukcie tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha krovy hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov fasádne omietky vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit; vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov vnútorné omietky vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; vane. Výplne otvorov dvere hladké plné alebo zasklené; okná plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchýň odsávač pár; drezové umývadlo nerezové alebo plastové; kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní vaňa oceľová smaltovaná; umývadlo; vodovodné batérie ostatné; záchod splachovací bez umývadla. Vykurovanie zdroj vykurovania lokálne plynové kachle. Vnútorné rozvody vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) svetelná; elektrický rozvádzač s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Ožďany, v uličnej zástavbe rodinných domov. Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou okrem kanalizácie, poloha je vhodná na bývanie. Obec Ožďany leží v juhozápadnej časti okresu Rimavská Sobota, medzi mestami Lučenec a Rimavská Sobota. Po pravej strane obce tečie potok Suchá a na západe dediny sa rozprestiera hora Býk. Ožďany patria s ich nadmorskou výškou 217 m.n.m medzi jednu z najnižšie položených obcí v okrese. Do katastra obce Ožďany patrí aj niekoľko okolitých osád vrátane Čiernej Lúky, Mlynárky, Antalky a Tehelne. Jednou z najvýznamnejších pamiatok Oždian je kaštieľ, ktorý je situovaný v strede dediny. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 1.650, obec má kompletné občianske vybavenie na úrovní strediskovej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 320/1           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 58 m2

parc. č. 320/2           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 60 m2

parc. č. 320/3           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 113 m2

parc. č. 321/1           Záhrady                                                        o výmere 200 m2

parc. č. 321/2           Záhrady                                                        o výmere 200 m2

Stavba

súp. č. 181                 Rodinný dom                                              na parc. č. 320/1

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, LV č. 13, okres: Rimavská Sobota, obec: OŽĎANY, katastrálne územie: Ožďany.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Marta Jurinová Ulica Št. Moyzesa č. 53, Lučenec
Najnižšie podanie:12 900,- €
Znalecká hodnota:17 099,52 €
Dražobná zábezpeka:2 000,- €
DSCN0084DSCN0066DSCN0069DSCN0062DSCN0064DSCN0060DSCN0053DSCN0059DSCN0052DSCN0047DSCN0046