Rodinný dom Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1000 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov obce Poruba pod Vihorlatom. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a nedokončenú nadstavbu podkrovia. Podkrovie sa realizovalo v r. 2006 – 2007. V rámci opravy strechy bol dom aj zateplený, finálna farebná stierka fasády bola realizovaná v r. 2018. pôvodný rodinný dom bol postavený a daný do užívania v r. 1950, modernizovaný bol zavedením zemného plynu, vody a kanalizácie, v rámci nadstavby boli vymenené okná, podlahy, oprava omietok, SDK podhľady, rekonštrukcia kuchyne, kúpeľne, WC a pod.

Dispozičné riešenie:

1. Nadzemné podlažie (230,79 m2) – predsieň, chodba, kuchyňa, špajza, dve predné izby, WC, kúpeľňa a dve zadné izby.

Prístavba z roku 2007 – vstupná predsieň so schodiskom do podkrovia a prestrešenie chodníka vedľa domu.

Prístavba z roku 2007 (230,78 m2)- schodisko, chodba, kúpeľňa, halu a šesť izieb.

Rodinný dom sa nachádza v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v centrálnej časti obce. Obec Poruba pod Vihorlatom leží v Košickom kraji, v okrese Michalovce pod úpätím Vihorlatských vrchov. Obec má okolo 530 obyvateľov, možnosť dopravy iba autobusom, obec má základnú občiansku vybavenosť na úrovni malej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 294/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 285 m2
parc. č. 294/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2
parc. č. 295 záhrada o výmere 501 m2
Stavba
súp. č. 152 rodinný dom na parc. č. 294/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 82, okres: Michalovce, obec: PORUBA POD VIHORLATOM, katastrálne územie: Poruba pod Vihorlatom.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:49 650,- €
Znalecká hodnota:66 177,59 €
Dražobná zábezpeka:6 000,- €
Obhliadky: Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSC02257DSC02256DSC02254DSC02241DSC02240DSC02239DSC02237DSC02235DSC02207DSC02192DSC02188DSC02184DSCN3678DSCN3667DSCN3651DSCN3653DSCN3648DSCN3650DSCN3642DSCN3644DSCN3636DSCN3634