Rodinný dom Smolník, okres Gelnica

ZNÍŽENÁ CENA / OPAKOVANÉ KOLO

Rodinný dom s príslušenstvom osadený na rovinatom upravenom pozemku o výmere 668 m2, situovaný v širšom centre obce Smolník, okres Gelnica. Rodinný dom je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie so sedlovou strechou. Dom je napojený na vodovod z verejného vodovodu, kanalizácia do vlastnej žumpy a na verejný rozvod elektro. Dom bol daný do užívania v r. 1945, postupne bol rekonštruovaný a modernizovaný do dnešnej podoby. Orientácia hlavných miestnosti domu je na juh a západ, konfigurácia terénu je rovina.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie – ( 11,52 m2 ) suterén má jednu pivnicu

1. Nadzemné podlažie – ( 116,26 m2 ) 2x izba kuchyňa, kúpeľňa, chodba, gánok

Obec Smolník (maďarsky Szomolnok, nemecky Schmöllnitz, latinsky Semelnech) je obec na Slovensku v okrese Gelnica. Stará banícka obec sa nachádza v údolí potoka Smolník vo Volovských vrchoch. Od okresného mesta Gelnica je obec vzdialená 26 km.Centrum obce má charakter pôvodnej mestskej radovej zástavby a je vyhlásené za pamiatkovú zónu. Priľahlé ulice na rozdiel od centra obce majú charakter radovej dediny, ktorú tvoria pôvodné ľudové domy z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia.  Smolník sa v súčasnosti stáva chalupárskou obcou. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 1.000, má základné občianske vybavenia na úrovní stredne veľkej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 868 záhrada o výmere 169 m2
parc. č. 869 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2
parc. č. 870 záhrada o výmere 285 m2
Stavba
súp. č. 158 Rodinný dom na parc. č. 869
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Gelnica, katastrálny odbor, LV č. 753, okres: Gelnica, obec: SMOLNÍK, katastrálne územie: Smolník.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Znalecká hodnota:32 058,71 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
IMG_0015IMG_0014IMG_0012IMG_0010IMG_0009IMG_0008IMG_0007IMG_0005nacrtDSCN8465DSCN8467DSCN8453DSCN8456DSCN8452DSCN8448