Rodinný dom Svätá Mária – Pavlovo, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Samostatne stojací, čiastočne podpivničený rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere1288 m2, situovaný v zástavbe rodinných domov obce Svätá Mária, časť Pavlovo okres Trebišov. Pôvodná stavba rodinného domu bola daná do užívania v r. 1924,  v roku 2011 bola realizovaná rekonštrukcia a modernizácia spojená s prístavbou verandy.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie 15,46m2 – pivnica slúžiaca ako sklad.

1. Nadzemné podlažie 110,36 m2 – predsieň, obývačka s kuchyňou, kúpeľňa, v prednej časti jedna izba, v zadnej časti kotolňa.

Technické riešenie: Základy sú betónové s kameňom bez vodorovnej izolácie, zvislá nosná konštrukcia  domu je murovaná z kameňa hr. 50 cm, prístavba z tvárnic hr. 30 cm, strop nad suterénom železobetónový, nad prízemím drevený trámčekový s rovným podhľadom, priečky tehlové, vnútorné omietky vápennocementové, vonkajšia omietka hladká, obklad fasády nie je, krov sedlový, krytina vlnitý Onduline na latách, klampiarske konštrukcie zatiaľ nie sú, parapety plechové pozinkované, dvere sú drevené hladké plné alebo s presklenním, okná plastové,  podlahy obytných miestností plávajúce laminátové, ostatné miestnosti keramická dlažba, v kotolni cementový poter, vykurovanie ústredné, kotol na tuhé palivá, radiátory plechové panelové, elektroinštalácia svetelná aj motorická, ističe, rozvod teplej a studenej vody, plastové potrubie, zdroj teplej vody elektrický bojler v kotolni, kanalizácia s napojením do žumpy – kúpeľňa, kuchyňa a WC, v kuchyni na prízemí aj poschodí je plynový sporák na PB, nerezový drez, kuchynská linka na báze dreva 3,10 m, odsávač pár nad šporákom, v kúpeľni je samostatná sprcha, 1x WC, 1x vaňa plastová, 1x umývadlo, batérie sú 2x pákové so sprchou, 2x obyčajná páková. Obklady sú keramické v kuchyni, kúpeľni, sprchy a vane.

Rodinný dom sa nachádza v lokalite IBV, v časti obce Pavlovo. Prístup k domu je z verejnej miestnej komunikácie. Rodinný dom je napojený na rozvod elektro, vodovod, má možnosť napojenia na zemný plyn, kanalizácia do vlastnej žumpy. Obec Svätá Mária sa nachádza v južnej časti okresu Trebišov. Pozostáva z dvoch obcí, Svätej Márie a Pavlovo. V obci je možnosť dopravy iba autobusom, obec má obchod, bez služieb a cca 850 obyvateľov.

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 393/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1084 m2
parc. č. 393/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2
parc. č. 393/3 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2
Stavba
súp. č. 66 Rodinný dom na parc. č. 393/2
spoluvlastnícky podiel: 1/2, 4/8
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 109, okres: Trebišov, obec: SVÄTÁ MÁRIA, katastrálne územie: Pavlovo.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Znalecká hodnota:31 835,68 €
DSCN4331DSCN4333DSCN4328DSCN4329DSCN4310DSCN4311DSCN4327DSCN4309DSCN4303DSCN4305DSCN4306DSCN4299DSCN4291