Rodinný dom Svätoplukovo, Nitra

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Samostatne stojaci rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1208 m2, situovaný mimo centra obce,  v tichej ulici  so zástavbou rodinných domov v obci Svätoplukovo, okres Nitra. Rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím bol daný do užívania v roku 1998, v roku 2008 prebehla kolaudácia nehnuteľnosti.

1.PP – Je osadené v hĺbke do 1m pod úrovňou terénu so zvislou izoláciou. Obvodové murivo je z pálených dierovaných tehál CDm hr. 375 mm, priečky sú tehlové, stropy keramické. Izolácia je zvislá aj vodorovná.  Vnútorné omietky sú vápenné hladké.  Schody sú betónové s kobercom. Dvere sú hladké, okná  sú drevené  zdvojené.  Podlahy sú betónové a s keramickou dlažbou. V tomto podlaží je kotolňa, kotol je plynový zn. Destila. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod vody je studenej a teplej – ohrev vody je v kombinovanom ohrievači vody.  Kanalizácia je z práčovne a kuchyne.  V práčovni je oceľová smaltovaná vaňa s obyčajnou batériou, v kuchyni je kuchynská linka na báze dreva  dĺžky 2,4 m s nerezovým dvojdrezom a plynovým sporákom. Batérie sú pákové, keramické obklady sa nevyskytujú.

1.NP – Obvodové murivo je siporexové hr.40 cm na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Stropy sú keramické. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, priečky sú tehlové.  Schody sú betónové s kobercom. Dvere sú hladké, okná  sú drevené zdvojené.  Podlaha v obytných  miestnostiach sú z bukasovej dlažby, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné s liatinovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná. Rozvod vody je studenej a teplej.  Kanalizácia je z WC a kuchyne.  V kuchyni je linka na báze dreva dĺžky 3,2m, nerezový drez, kombinovaný porák. Batéria  je obyčajná aj páková. Keramické obklady sú v kuchyni a WC.

2.NP – Konštrukčne je zhodné s 1.NP.  V Kúpeľni je vaňa a umývadlo. Batérie sú pákové. Záchod je s umývadlom. Keramické obklady sú v  kúpeľni, obklad vane a WC.  Strecha je plochá jednoplášťová s tepelnou izoláciou a natavovanou lepenkou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.

Obec Svätoplukovo je vzdialená 15 km od Nitry smerom na Cabaj-Čápor v mierne kopcovitom teréne. Obec leží mimo hlavných cestných ťahov a nemá železnicu. V obci nie je zdravotné stredisko a vzdelávanie je zabezpečené v základnej škole pre prvé štyri ročníky, škola pre vyššie ročníky a zdravotná starostlivosť je v susedných Mojmírovciach.

Pozemky registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 754/18 Orná pôda o výmere 1664 m2
parc. č. 754/19 Orná pôda o výmere 1656 m2
parc. č. 754/28 Orná pôda o výmere 549 m2
parc. č. 754/29 Orná pôda o výmere 530 m2
parc. č. 754/31 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2
Stavba
súp. č. 111 rodinný dom na parc. č. 754/31
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, LV č. 523, okres: Nitra, obec: SVÄTOPLUKOVO, katastrálne územie: Svätoplukovo.

 Znalecký posudok č.1

 Znalecký posudok č.2

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Penzión ARTin, Salónik, prízemie Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra,
Najnižšie podanie:69 300,- €
DSC09866DSC09865DSC09863