Rodinný dom ul. Timravy, Košice

ZNÍŽENÁ CENA / OPAKOVANÉ KOLO

Rodinný dom s príslušenstvom osadený na rovinatom pozemku o výmere 338 m2, situovaný v v uličnej zástavbe rodinných domov na ulici Boženy Slančíkovej Timravy v k.ú. Barca,  okrese Košice IV. Dom bol daný do užívania v r. 1958 ako jednopodlažný, čiastočne podpivničený, v r. 1982 bola zrealizovaná prístavba verandy a v r. 2013 bolo zriadené čiastočné podkrovie.

Dispozičné riešenie: 1. Podzemné podlažie (30,61 m2)- 2x sklad a kotolňa; 1. Nadzemné podlažie (131,59 m2) – 3x izba, veranda, chodba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC ; Podkrovie (38,81 m2)- 2x izba. Orientácia hlavných miestnosti domu je na juh a východ, konfigurácia terénu je rovina.

Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území mesta Košice, časť Barca, v lokalite IBV v uličnej zástavbe rodinných domov. Mestská časť Barca je s mestom stavebne zrastená, má kompletnú občiansku vybavenosť, počet obyvateľov tejto mestskej časti sa pohybuje cca 3.500, od centra mesta Košice je vzdialená 8 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 798 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2
Stavba
súp. č. 212 dom na parc. č. 798
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 639, okres: Košice IV, obec: KOŠICE – BARCA, katastrálne územie: Barca.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:65 700,- €
Znalecká hodnota:87 600,- €
DSCN7935DSCN7937DSCN7667DSCN7662DSCN7665DSCN7659DSCN7661DSCN7655DSCN7658DSCN7654