Rodinný dom ul. Dudvážska, Piešťany

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1906 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov na Dudvážskej ulici v k.ú. Kocurice, obec Piešťany v okres Piešťany. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia a podkrovie, nie je podpivničený.

Dispozičné riešenie:

1.NP – (179,47 m2) – izba, kuchyňa, chodba, kotolňa, sklad, kúpeľňa a WC

2 NP (179,47 m2) – štyri izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, jedáleň, vstup zádverie, schodisko.

Podkrovie (108,86 m2) – dve izby, kuchyňa, sklad, chodba, kúpeľňa

Rodinný dom je prístupný z verejnej komunikácie pred domom. V danej časti obce je možnosť napojenia na zemný plyn, vodovod, verejný rozvod elektro a verejnú kanalizáciu. Kocurice sú mestskou časťou mesta Piešťany, vzdialené 6 km západne od centra mesta. Obec sa nachádza pri ceste 2.triedy č. 499 a neďaleko diaľnice D1 pri Piešťanoch. Premávajú sem autobusy MHD Piešťany, linky č.8 a 20. Táto časť mesta má kompletné občianske vybavenie, počet obyvateľov sa pohybuje okolo 285.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 14/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 752 m2
parc. č. 15/2 ostatná plocha o výmere 1154 m2
Stavba
súp. č. 4231 rod.dom na parc. č. 14/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor, LV č. 568, okres: Piešťany, obec: PIEŠŤANY, katastrálne územie: Kocurice.

Dátum a čas dražby: 20.8.2019 o 14:30 hod.
(vstup na dražbu o 14:00)
Miesto konania dražby:Penzión Rybársky dvor, Salónik, prízemie Bratislavská cesta 7110/151, Piešťany, okres Piešťany
Najnižšie podanie:199 000,- €
Znalecká hodnota:199 000,- €
Dražobná zábezpeka:20 000,- €
Obhliadky: 05.08.2019 o 13,00 hod.
15.08.2019 o 10,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
nacrt1nacrt2DSCN7982nacrtDSCN7981DSCN7979