Rodinný dom, Veľký Meder

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2089 m2, situovaný na Fučíkovej ulici, v obytnej okrajovej časti mesta Veľký Meder. Rodinný dom je samostatne stojací, murovaný, s jedným nadzemným podlažím, bez zabudovaného podkrovia, bez podpivničenia, (polo-) valbovou strechou. Výstavba rodinného domu bola ukončená v roku 1953, čiastočná rekonštrukcia a prístavba bola realizovaná v roku 2015. Počas rekonštrukcie boli realizované nové vnútorné vybavenie hygienických miestností, vnútorného vedenia vody a kanalizácie, keramických obkladov.

Dispozičné riešenie: podlažie pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne s jedálenským kútom, predsiene, záchodovej miestnosti, kúpeľne, skladu. Orientácia nehnuteľnosti hlavných miestností rodinného domu  je juhozápad.

Technický popis: Základy sú vyhotovené ako betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Podmurovka je z betónu s priemernou výškou 0,15 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z hlinených tehál nepálených v skladobnej hrúbke 0,55 m. Deliace priečky sú vyhotovené z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia vyhotovená ako drevená trámová, s horným a dolným dreveným záklopom, s rovným podhľadom. Krov je vyhotovený ako drevený (polo-)valbový, stojatou stolicou, s krytinou z azbestocementových šablón na latách. Klampiarske konštrukcie úžľabí strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú vyhotovené pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vyhotovené na všetkých priečeliach zdrsnené. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené rámové, okná sú prevažne drevené dvojité s doskovým ostením, opatrené vnútornými kovovými žalúziami. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne s povrchom z paluboviek, v ostatných miestnostiach sú prevažne s povrchom z keramických dlažieb. Ústredné vykurovanie je konvekčné teplovodné, s rozvodom z oceľových trubiek, vykurovacie telesá oceľové článkové. Zdrojom vykurovania je stacionárny kotol ústredného kúrenia na tuhé palivá (umiestnený v kuchyni), značky H 41. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Na danom podlaží je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Rozvod vody je vyhotovený z PE potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody, umiestnený v kúpeľni. Kanalizácia do vlastnej žumpy ako i vnútorné vedenie je z PVC potrubia. Vybavenie kuchyne pozostáva : sporák plynový s elektrickou rúrou, oceľový drez nerezový, kuchynská linka na báze dreva rozvinutej šírky 1,20 m´. Vnútorné vybavenie podlažie : samostatná sprcha, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus, pákové nerezové 2 kusy a nerezové ostatné v počte 1 kus. Záchod je splachovací, umiestnený samostatne, s umývadlom. Keramické obklady sú vyhotovené v kúpeľni do výšky 1,35 m (1,25 m), obloženie záchodu. V kuchyni sa nachádzajú aj krbové kachle, s uzatvoreným ohniskom. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. Prístavba k rodinnému domu má obdobné stavebno-technologické vyhotovenia, ako pôvodnej časti, okrem nosného muriva, v tomto prípade z tehál. Zahájenie užívania od roku 1962.

Rodinný dom sa nachádza v lokalite okrajovej obytnej časti, mimo obchodného centra mesta. Vzdialenosť od centra obce 1,20 km, od okresného mesta Dunajská Streda je cca 20 km. Mesto Veľký Meder je obec s počtom obyvateľov nad 5000, nachádza sa tu kompletná sieť obchodov, základná škola; kultúrne stredisko, športové zariadenie, reštaurácia, hotely, termálne kúpalisko; mestský úrad, pošta, zdravotné stredisko, lekárne.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 1585 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 434 m2
parc. č. 1586 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2
parc. č. 1587 Záhrady o výmere 1634 m2
Stavba
súp. č. 951 dom na parc. č. 1585
súp. č. 2980 garáž na parc. č. 1586
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, LV č. 1209, okres: Dunajská Streda,
obec: VEĽKÝ MEDER, katastrálne územie: Veľký Meder.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04 Bratislava
Znalecká hodnota:49 473,16 €
Dražobná zábezpeka:5 000,- €
DSCN6640nacrt letna kuchynanacrtDSCN6662DSCN6661DSCN6660DSCN6659DSCN6658DSCN6655DSCN6653DSCN6652DSCN6649DSCN6645DSCN6644