Rodinný dom ul. Komárňanská, Veľký Meder

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1061 m2, situovaný na Komárňanskej ulici, východne od centra obce, v zástavbe starších rodinných domov. Rodinný dom je nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Pôvodná stavba rodinného domu bola zrealizovaná okolo roku 1950. V roku 2009 bola zrealizovaná prístavba zádveria a rekonštrukcia vnútorného vybavenia domu.

Dispozičné riešenie: Na I.NP sa nachádza zádverie, chodba, kúpeľňa, kuchyňa a dve obytné miestnosti.

Objekt rodinného domu je zrealizovaný s betónovými pásovými základmi. Obvodové steny sú murované z tehly. Deliace priečky sú murované. Obvodové múry majú hrúbku cca 500 mm. Strop nad I.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je valbová, krov drevený, ako strešná krytina sú použité azbestocementové šablóny. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami. V kúpeľni a okolo kuchynskej linky sú zrealizované keramické obklady. Vonkajšie úpravy povrchov sú prevažne brizolitové omietky a čiastočne kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu bez definitívnej povrchovej úpravy.  Okná sú prevažne plastové so žalúziami (2009), exteriérové dvere sú drevené, vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach.  Ako zdroj tepla je použitý kotol na pevné palivo umiestnený v hospodárskej prístavbe. Vykurovanie v dome je riešené ako teplovodné radiátorové s plechovými vykurovacími telesami (2009). Príprava TÚV je zabezpečená v zásobníkovom ohrievači vody umiestnenom taktiež v kotolni v hospodárskej prístavbe. V objekte je zrealizovaná svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvody vody, TÚV a kanalizácie. Podlahy obytných miestností sú prevažne drevené parkety (2010), podlahy ostatných miestností sú riešené prevažne ako keramická dlažba. Keramické obklady sú v kúpeľni a okolo kuchynskej linky. V kúpeľni sa nachádza plastová rohová vaňa, keramické umývadlo a WC kombi. V kuchyni je umiestnená kuchynská linka (dĺžka cca 6,0 m) s elektrickým sporákom s elektrickou rúrou, digestorom, umývačkou riadu a nerezovým drezom (2009).

Rodinný dom sa nachádza v intraviláne mesta Veľký Meder, vzdialenosť do najužšieho centra je cca 900 m. Vzdialenosť do okresného mesta Dunajská Streda je cca 20,0 km. V meste sa nachádza pošta, autobusová zastávka prímestskej dopravy, železničná stanica, obchody a objekty služieb, mestský úrad, pošta, ambulancie praktických lekárov, lekáreň, základná a materská škola a termálne kúpalisko.

 

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 3375             Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 449 m2

parc. č. 3376             Záhrady                                                        o výmere 612 m2

Stavba

súp. č. 15                   DOM                                                              na parc. č. 3375

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, LV č. 183, okres: Dunajská Streda, obec: VEĽKÝ MEDER, katastrálne územie: Veľký Meder.

Dátum a čas dražby: 31.5.2018 o 13:00 hod.
(vstup na dražbu o 12:30)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04 Bratislava
Najnižšie podanie:25 000,- €
Znalecká hodnota:33 195,47 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: 16.05.2018 o 10,00 hod.
22.05.2018 o 10,00 hod.

SnímkanactSnímka6Snímka8Snímka5Snímka4Snímka3