Rodinný dom ul. Ružova, Trebišov

Trojpodlažný, nepodpivničený rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 726 m2, situovaný v zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, na ulici Ružova 12 v mestskej časti Paričov. Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1997, v r. 2011 bol dom čiastočne rekonštruovaný a modernizovaný. Vstup do domu je z východnej strany pod prístreškom, vedľa vstupu je šatník, za ktorým je kotolňa s kotlom ÚK na zemný plyn a so zásobníkom TÚV, ďalej je jedna izba, ktorá slúži ako kancelária, hala s jedálenským stolom, WC typu Geberit s umývadlom a pračkou s keramickým obkladom, sklad, v prednej časti je kuchyňa s kvalitnou kuchynskou linkou z r. 2011, predsadená obývačka, v hale je oceľové schodisko bez podstupníc s drevenými nástupnicami na II.NP, na tomto podlaží je hala, z ktorej je vstup do troch izieb, na terasu na predsadenej časti I.NP a do kúpeľne, v ktorej je plastová rohová vaňa, umývadlo a WC typu kombi, keramický obklad, v hale je oceľové schodisko bez podstupníc s drevenými nástupnicami do podkrovia, na tomto podlaží je hala, z ktorej je vstup dvoch izieb, na loggiu od ulice a do kúpeľne, v ktorej je samostatná sprcha, umývadlo, WC typu kombi a bidet s keramickým obkladom vyššieho štandardu.

Okresné mesto Trebišov ako centrum južného Zemplína sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny. Nachádza sa v nadmorskej výške 109 m zväčša na pravom brehu potoka Trnávka, prítoku Ondavy. Mesto  Trebišov leží 48 km východne od Košíc, 12 km južne od Sečoviec, 25 km juhozápadne od Michaloviec a 30 km severne od pohraničného Nového Mesta pod Šiatrom v Maďarsku. Počet obyvateľov mesta sa pohybuje okolo 24.600. Mesto má kompletné občianske vybavenie na úrovní okresného mesta.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 1004/3 ostatná plocha o výmere 570 m2
parc. č. 1004/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 156 m2
Stavba
súp. č. 2387 rodinný dom na parc. č. 1004/5
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 3263, okres: Trebišov, obec: TREBIŠOV, katastrálne územie: Trebišov.

 

Dátum a čas dražby: 17.7.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:166 000,- €
Znalecká hodnota:166,.5 €
Dražobná zábezpeka:10 000,- €
Obhliadky: 01.07.2019 o 10,00 hod.
16.07.2019 o 10,00 hod.


Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN6915SnímkaSnímka1DSCN6969DSCN6959DSCN6966DSCN6916DSCN6917DSCN6913DSCN6915