Rodinný dom ul. Sídlisko Poľana, Humenné

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 823 m2, situovaný na ulici Sídlisko Poľana, v uličnej zástavbe rodinných domov, v okresnom meste Humenné. Rodinný dom má tri nadzemné podlažia, nie je podpivničený, Začiatok užívania rok 1973. Orientácia hlavných miestnosti domu je východ a západ, konfigurácia terénu je mierny západný svah.

Dispozičné riešenie:

1. Nadzemné podlažie 129,15 m2 – vstupná predsieň so schodiskom, zadná izba, práčovňa, sklad v prednej časti, kotolňa v prednej časti a komora samostatne prístupná z dvora.

2. Nadzemné podlažie 129,15 m2 – schodisko, kuchyňa, kúpeľňa, WC, dve predné izby, jedna zadná izba a komora.

3. Nadzemné podlažie 129,15 m2 – chodba, dve predné izby, z toho jedna s loggiou, kuchyňa, kúpeľňa a zadná izba s terasou.

Rodinný dom sa nachádza na Sídlisku Poľana, v okrajovej časti mesta. Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou, prístup k domu je z verejnej komunikácie pred domom. Dom je napojený na verejný rozvod elektro, verejný vodovod, kanalizáciu, napojený je aj zemný plyn. Mesto Humenné sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska, v juhozápadnej časti okresu Humenné, v údolí rieky Laborec. Mesto má kompletné občianske vybavenie na úrovni okresného mesta, počet jeho obyvateľov sa pohybuje okolo 33.400. V meste je možnosť dopravy autobusom, vlakom a MHD.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 105 záhrada o výmere 452 m2
parc. č. 106 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 371 m2
Stavba
súp. č. 835 Rodinný dom na parc. č. 106
spoluvlastnícky podiel: ¼, ¼, ¼, ¼
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 349, okres: Humenné, obec: HUMENNÉ, katastrálne územie: Humenné.

Dátum a čas dražby: 24.4.2019 o 09:00 hod.
(vstup na dražbu o 08:30)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
Najnižšie podanie:73 900,- €
Znalecká hodnota:82 020,44 €
Dražobná zábezpeka:8 000,- €
Obhliadky: 08.04.2019 o 13,00 hod.
15.04.2019 o 13,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN2958DSCN2938DSCN2945DSCN2934DSCN2931DSCN2925DSCN2923DSCN2917DSCN2911DSCN2912DSCN2908DSCN2558DSCN2541DSCN2538