Rodinný dom ul. Šidlovská, Prešov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1199 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov na Šidlovskej ulici v meste Prešov. Samostatne stojaci murovaný, dvojpodlažný, nepodpivničený rodinný dom bol daný do užívania v roku 1999, v r. 2015 bola v bočne časti realizovaná prístavba zimnej záhrady, ktorá vznikla obstavaním pôvodnej terasy domu. Rodinný dom je prístupný z verejnej komunikácie a je napojený na okolité inžinierske siete samostatnými prípojkami – elektrická prípojka, prípojka na zemný plyn, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka. Orientácia hlavných miestnosti domu je na juh západ a sever, konfigurácia terénu je rovina,

Dispozičné riešenie:

1. Nadzemné podlažie (129 m2)- vstup z ulice, WC, chodba so schodiskom, kuchyňa s jedálenským kútom, špajzu, obývačka so vstupom do zimnej záhrady a do záhrady, v bočnej časti pôvodná garáž prestavaná na kúpeľňu a sklad, v zadnej časti je kotolňa s prístupom aj z dvora za domom.

Prístavba z roku 2015 (12,51 m2) – uzavretie vonkajšej terasy, čím bola vytvorená zimná záhrada.

1. Podkrovie (81,12 m2)- schodisko, chodba, šatník, tri izby a kúpeľňa s infrasaunou.

Technický popis: Základy – 1. NP – betónové – objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. – Zvislé nosné konštrukcie – 1. NP, 1. PK – murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie – 1. NP, 1. PK – tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – 1. NP – s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK – s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko – 1. NP – tvrdé drevo, červený smrek. Strecha – krovy – 1. NP – väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove – 1. NP – pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy – 1. NP – z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – 1. NP, 1. PK – škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – 1. NP, 1. PK – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady – 1. NP, 1. PK – prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP – prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. NP – WC min. do výšky 1 m; 1. NP – kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK – samostatnej sprchy. Výplne otvorov – dvere – 1. NP, 1. PK – rámové s výplňou; okná – 1. NP, 1. PK – plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – 1. NP, 1. PK – plastové. Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – 1. NP, 1. PK – parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností – 1. NP, 1. PK – keramické dlažby. Vybavenie kuchýň – 1. NP – sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP – umývačka riadu (zabudovaná); 1. NP – odsávač pár; 1. NP – drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP – kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní – 1. NP – vaňa plastová jednoduchá; 1. NP, 1. PK – umývadlo; 1. PK – samostatná sprcha; vodovodné batérie – 1. NP, 1. PK – pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 1. PK – pákové nerezové; záchod – 1. NP, 1. PK – splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ostatné vybavenie – kozub – 1. NP – s vyhrievacou vložkou; 1. PK – sauna; 1. NP – vstavané skrine. Vykurovanie – ústredné vykurovanie  – 1. NP, 1. PK – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania – 1. NP – kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla. Vnútorné rozvody vody – 1. NP, 1. PK – z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – 1. NP – zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie – 1. NP, 1. PK – plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – 1. NP – svetelná, motorická; 1. PK – svetelná; 1. NP – bleskozvod; elektrický rozvádzač – 1. NP – s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu – 1. NP – rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území mesta Prešov, v lokalite IBV vybavenej kompletnou infraštruktúrou. Poloha s ohľadom na centrum mesta okrajová, umožňujúca kľudné bývanie na okraji mesta v dosahu MHD. Mesto Prešov má kompletnú občiansku vybavenosť na úrovni sídla VÚC, v okolí nad 1 km sú prírodné lokality – lesy, v okolí nehnuteľnosti je minimálna hlučnosť od dopravy (ulica pred dom je slepá).

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 1674/304 Trvalé trávne porasty o výmere 755 m2
parc. č. 1674/321 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2
parc. č. 1674/352 Trvalé trávne porasty o výmere 184 m2
parc. č. 9650/3 Ostatné plochy o výmere 121 m2
parc. č. 9650/7 Ostatné plochy o výmere 10 m2
Stavba
súp. č. 8978 rodinný dom na parc. č. 1674/321
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 12218, okres: Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Prešov.

Dátum a čas dražby: 31.7.2018 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:144 200,- €
Znalecká hodnota:192 254,25 €
Dražobná zábezpeka:15 000,- €
Obhliadky: 17.07.2018 o 15,00 hod.
25.07.2018 o 11,00 hod.
DSCN1226DSCN1237DSCN1243DSCN1230DSCN1234DSCN1215DSCN1209DSCN1210DSCN1204DSCN1196DSCN1200DSCN1195DSCN1194DSCN1187