Rodinný dom ul. Slovenská, Veľký Šariš

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 960 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov na Slovenskej ulici, v k.ú. Veľký Šariš okres Prešov. Rodinný dom bol skolaudovaný v r. 1977, má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia s plochou strechou. Dom je napojený verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, elektro a na zemný plyn.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie 100,71 m2 – garáž, dielňa, komora, práčovňa, 2x kotolňa

1. Nadzemné podlažie 113,98 m2 – 2x izba, technická miestnosť, WC, kuchyňa

2. Nadzemné podlažie 58,16 – 3x izba, kúpeľňa

Technický popis: rodinný dom je založený na betónových pásových základoch z vodorovnou izoláciou, murivo podzemného podlažia je betónové monolitické hrúbky 40 cm, nosné murivo prvého aj druhého nadzemného podlažia je z pórobetónového muriva o hrúbke do 35 cm, strop nad podzemným, prvým aj druhým podlažím je železobetónový, strecha je plochá, spádová dvojplášťová, druhý plášť je z vytvorený z drevenej hranolovej konštrukcie, krytina je z pozinkovaného plechu na debnení, klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu, fasádne omietky nadzemných podlaží sú vápenné brizolitové, dom nemá bleskozvod, priečky sú murované, vnútorné omietky sú vápenné hladké a obklady sú keramické, podlahy v miestnostiach podzemného podlažia sú prevažne z cementového poteru a z keramickej dlažby, v obytných miestnostiach I. a II. nadzemného podlažia sú podlahy laminátové alebo z povlakov PVC a v ostatných miestnostiach sú z keramickej dlažby, dvere sú drevené plné hladké alebo zasklené, zárubne sú oceľové, zasklené steny a vchodové dvere sú drevené, okná sú zdvojené drevené, na oknách a stenách sú žalúzie plastové, elektroinštalácia je svetelná a motorická, rozvádzač je s automatickým istením, v dome je rozvod studenej a teplej vody a kanalizácie z plastových a liatinových rozvodov, zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač v suteréne, kotol ústredného kúrenia je na zemný plyn aj pôvodný kotol na tuhé palivo, vykurovanie je teplovodné s liatinovými článkovými radiátormi, zásobníkový ohrievač TÚV a kotly ÚK sú umiestnené v kotolni rodinného domu v podzemnom podlaží, vybavenie I. podzemného podlažia: kotol ÚK na zemný plyn, kotol ÚK na tuhé palivo, zásobníkový ohrievač TÚV, výlevka s batériou, vybavenie I. nadzemného podlažia:  umývadlo s batériou na chodbe, smaltovaný drez s batériou, WC kombi, keramický obklad umývadla a v kuchyni. Vybavenie II. nadzemného podlažia: masážny sprchový kút, umývadlo, WC kombi, keramický obklad  kúpeľne výšky 150 cm, vane a sprchy, batérie jedna sprchová v sprche a vani, obyčajná pri umývadle.

Veľký Šariš je mesto ležiace v Prešovskom kraji na Slovensku. Na severe susedí s obcou Gregorovce a Šarišské Michaľany, na východe s Finticami a na západe s obcou Medzany a Malý Šariš. Jeho rozloha je 25,73 km2, mestom preteká rieka Torysa. Od okresného mesta Prešov je vzdialené 7 km. Mesto má kompletné občianske vybavenie, možnosť dopravy autobusom, vlakom a MHD.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 1483/28 Záhrady o výmere 309 m2
parc. č. 1483/73 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 651 m2
Stavba
súp. č. 644 Rodinný dom na parc. č. 1483/73
spoluvlastnícky podiel: ¼, ¾
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 503, okres: Prešov, obec: VEĽKÝ ŠARIŠ, katastrálne územie: Veľký Šariš.

Dátum a čas dražby: 28.5.2018 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:69 200,- €
Znalecká hodnota:69 221,02 €
Dražobná zábezpeka:7 000,- €
Obhliadky: 11.05.2018 o 09,00 hod.
24.05.2018 o 12,00 hod.
DSCN3739DSCN3779DSCN3780DSCN3775DSCN3778DSCN3772DSCN3774DSCN3767DSCN3768DSCN3756DSCN3788DSCN3781