Rodinný dom Košice – Pereš

ZNÍŽENÁ CENA / OPAKOVANÉ KOLO

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1527 m2 situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov na Svidníckej ulici, mestská časť Pereš. Rodinný dom je samostatne stojaci murovaný, trojpodlažný podpivničený rodinný dom s medzipodlažiami, postavený a daný do užívania v roku 2001.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie (193,87 m2) – dvojgaráž, sociálne zariadenie, príprava pre saunu, práčovňa, kotolňa, schodisko, kancelária so samostatným vstupom z vonkajšej strany a archív.

1. Nadzemné podlažie (173,14 m2) – schodisko, chodba, šatník, štyri izby, WC, kúpeľňa a kuchyňa.

2. Nadzemné podlažie (166,43 m2) – schodisko, chodba, päť izieb, WC a 2x kúpeľňa.

Technický popis: Základy – 1. PP – betónové – objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie – 1. PP – murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; 1. NP, 2. NP – murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie – 1. PP, 1. NP, 2. NP – tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – 1. PP, 1. NP, 2. NP – s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko – 1. PP – liate terazzo, betónová, keramická dlažba; 1. NP, 2. NP – tvrdé drevo, červený smrek. Strecha – krovy – 1. NP – väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove – 1. NP – pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy – 1. NP – z medeného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – 1. NP, 2. NP – škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád – 1. PP, 1. NP – obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky). Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – 1. PP, 1. NP, 2. NP – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady – 1. PP, 1. NP, 2. NP – prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. PP – prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. PP – samostatnej sprchy; 1. PP, 1. NP – kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. NP – vane; 1. NP, 2. NP – WC min. do výšky 1 m. Výplne otvorov – dvere – 1. PP, 1. NP, 2. NP – plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná – 1. PP, 1. NP, 2. NP – plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – 1. PP, 1. NP, 2. NP – plastové. Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – 1. NP, 2. NP – parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností – 1. PP, 1. NP, 2. NP – keramické dlažby. Vybavenie kuchýň – 1. NP – sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP – umývačka riadu (zabudovaná); 1. NP – chladnička alebo mraznička (zabudovaná); 1. NP – odsávač pár; 1. NP – drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP – kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní – 1. PP, 2. NP – vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; 1. PP, 1. NP, 2. NP – umývadlo; 1. NP – vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie – 1. PP, 1. NP, 2. NP – pákové nerezové so sprchou; 1. PP, 1. NP, 2. NP – pákové nerezové; záchod – 1. PP, 2. NP – splachovací bez umývadla; 1. NP, 2. NP – splachovací s umývadlom. Ostatné vybavenie – vráta garážové – 1. PP – s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál; kozub – 1. NP – s vyhrievacou vložkou; 1. NP – sauna. Vykurovanie – ústredné vykurovanie  – 1. PP, 1. NP, 2. NP – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania – 1. PP – kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…). Vnútorné rozvody vody – 1. PP, 1. NP, 2. NP – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – 1. PP, 2. NP – zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie – 1. PP, 1. NP, 2. NP – plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – 1. PP – svetelná, motorická; 1. NP, 2. NP – svetelná; 1. NP – bleskozvod; elektrický rozvádzač – 1. PP – s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu – 1. PP, 1. NP – rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Stavba “Krytý bazén” je pristavaná k rodinnému domu. Stavať sa začala na základe stavebného povolenia z r. 2002. Stavba po stavebnej stránky dokončená, nie je skolaudovaná, prevádzkovo a aj funkčne je prepojená s rodinným domom.

Popis stavby: Základy vrát. zemných prác – betónové pásy a dosky s hydroizoláciou. Zvislé konštrukcie – betónové steny zo šalovacích tvárnic s betónovou zálievkou, stenová nosná konštrukcia je realizovaná ako sendvičová s odvetranou vzduchovou medzerou a s tepelnou izoláciou ISOVER UNIPLAT hr. 100 mm kotvenou tanierovými hmoždinkami, v miestach soklu je extrudovaný polystyrén EPS F hr. 78 mm, fasáda objektu je zateplená kontaktným zatepl’ovacím systémom BAUMIT v časti samonosná prímurovka z lomového kameňa – hobošovský kameň,  nenosné konštrukcie z tehál PROTHERM 11,50, vnútorná deliaca stena je RIGIPS s tepelnou izoláciou. Vodorovné konštrukcie – stropy – železobetónové monolitické dosky, konštrukcia strechy je tvorená drevenými krokvami uloženými na oceľových väzníkoch a na drevným pomúrniciach, obklad stropu je 2x sadrokartón hr. 15 mm zelený. Zastrešenie bez krytiny – šikmá sedlová strecha s asymetrickým hrebeňom. Krytina strechy – BRAMAC. Klampiarske konštrukcie – z medeného plechu. Úpravy vnútorných povrchov – SDK, nátery a vápennocementové omietky. Úpravy vonkajších povrchov – silikátová farebná stierka. Vnútorné keramické obklady – štandardné v miestnostiach podľa charakteru užívania. Schody – kruhové schodisko. Dvere – plastové a hladké. Okná – plastové s izolačným dvojsklom. Povrchy podláh – keramické dlažby. Vykurovanie – zdroj tepla je plynový závesný kotol kondenzačný FERROCONDENS WK 2,5/45 so samostatným zásobníkom ohrevu vody, na ohrev bazénovej vody je realizovaný solárny systém SOLAHART, vykurovací rozvod je podlahový na 1 NP stenový a na 1 PP sú radiátory. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. Bleskozvod – komplet. Vnútorný vodovod – teplej aj studenej vody z plastového potrubia. Vnútorná kanalizácia – kompletná s napojením na verejnú kanalizáciu. Vnútorný plynovod – v suteréne k zdroju tepla. Ohrev teplej vody – v kotolni. Vybavenie kuchýň – nie je. Hygienické zariadenia a WC – štandardné. Výťahy – nie sú. Naviac konštrukcie – bazén s horným prepadovým fínskym žľabom, teleso bazénu je ŽB monolitická vaňa z B 20 hr. 200 mm, obložená keramickým obklad a keramickými tvarovkami s tepelnou izoláciou FLOORMA TE 700, steny ROOFMATE SL – vodorovná izolácia dna bazénu je AQUAFIN 2K, výplňové konštrukcie sú plastové, podlahy keramické, plocha bazénu je 67,10 m2, objem 90 m3. Technológia bazénu je zachytenie prepadovej vody, mechanické prečistenie, chemická úprava bazénovej vody, prívod riedenej vody. Vzduchotechnika bazénovej časti.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné (91,77 m2) – technické zázemie pre bazén, technológia, kotolňa a dvojgaráž, ktorá je prepojená s garážou v rodinnom dome, výškový rozdiel terénu je prekonaný vonkajším schodiskom vedľa garáže.

1. Nadzemné (235,7 m2) – vstup je situovaný z SV strany zo záhrady, jedná sa o bazénovú halu s bazénom s híbkou od 0,80 – 1,40 m so vstupom do bazénu cez schodisko. Dispozične je na 1 NP sauna bez vybavenia s hygienickým zariadením. Hlavný vstup je riešený cez zasklenú stenu v nadväznosti na brodítko, schodisko polkruhové, ktoré vedie na galériu a do suterénu objektu. Ďalej je tu sklad záhradného náradia a zimná záhrada so sedením.

2. Nadzemné (65,13 m2) – galéria s výhľadom na bazénovú halu, kde je umiestnená pracovňa a spoločenská miestnosť, na ktorú cez polkruhový balkón nadväzuje kuchynka.

Prístup k domu je priamo z miestnej verejnej komunikácie. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod elektro, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a na zemný plyn. Poloha s ohľadom na centrum mesta okrajová, umožňujúca kľudné bývanie na okraji mesta v dosahu MHD. Mestská časť Pereš, nie je stavebne zrastená mestom, má okolo 1.900 obyvateľov a dobré dopravné napojenie do centra mesta.

Predmet dražby identifikovaný pod písm. a) bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 44/2018 zo dňa 20.04.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 384.494,71 €.
Predmet dražby identifikovaný pod písm. b) bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 57/2018 zo dňa 20.04.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 334.050,64 €.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 64/3 záhrada o výmere 1298 m2
parc. č. 64/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2
Stavba
súp. č. 2096 dom na parc. č. 64/11
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 519, okres: Košice II, obec: KOŠICE – PEREŠ, katastrálne územie: Pereš.
Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: krytá terasa za domom, plot od ulice, plot od susedov na parc. 64/3, plot od susedov na parc. 64/3 od parcely 64/4, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, kanalizačné šachty, prípojka zemného plynu, prípojka elektro, vonkajšie schody do domu, vonkajšie schody okolo domu v teréne, spevnené plochy betónové, spevnené plochy zo zámkovej dlažby, oporný múr 1, oporný múr 2, oporný múr 3.
b) Stavba
bez súp. č. krytý bazén (NESKOLAUDOVANÝ) na parc. č. 64/3
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikovaná nehnuteľnosť sa nachádza na parcele, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 519, okres: Košice II, obec: KOŠICE – PEREŠ, katastrálne územie: Pereš.

 

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:506 250,- €
Znalecká hodnota:675 000,- €
Dražobná zábezpeka:49 000,- €
Obhliadky: Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN7752DSCN7752DSCN7757DSCN7737DSCN7632DSCN7728DSCN2657DSCN2647DSCN2656DSCN2644DSCN2641DSCN2681DSCN2662DSCN2719DSCN2675DSCN2640DSCN2615DSCN2630DSCN2598DSCN2582DSCN2590DSCN2565DSCN2563DSCN2550DSCN2555