Rodinný dom Veľké Kosihy, okres Komárno

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 524 m2,  situovaný na nároží hlavnej a vedľajšej ulici v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov obce Veľké Kosihy v okrese Komárno. Rodinný dom bol postavený v roku 1966 prístavba k rodinnému domu bola realizovaná v roku 1995, časť stavebných konštrukcií v rámci rekonštrukcie nie je dokončená. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod elektro, verejný vodovod, kanalizácia do vlastnej žumpy, napojený je aj zemný plyn, plynomer demontovaný. Orientácia hlavných miestnosti domu je na SV, JV a SZ.

Dispozičné riešenie:

1. Nadzemné podlažie (114,77 m2) chodba, predná izba, stredná izba a zadná izba.

Prístavba z roku 1995 (202,75 m2)  v bočnej prednej časti je kotolňa, kúpeľňa a komora, v zadnej časti je kuchyňa spojená s obývačkou, sklad delený, bočná časť sklad, kde pôvodne bola izba a garáž v zadnej časti.

Obec Veľké Kosihy má okolo 965 obyvateľov, základnú občiansku vybavenosť na úrovni malej obce, možnosť dopravy iba autobusom. Od okresného mesta Komárno je vzdialená 23 km.

 

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1358/48      zastavaná plocha a nádvorie                o výmere 201 m2

parc. č. 1358/90      zastavaná plocha a nádvorie                o výmere 255 m2

parc. č. 1358/91      zastavaná plocha a nádvorie                o výmere 68 m2

Stavba

súp. č. 331                 rodinný dom a príst.                                na parc. č. 1358/90

súp. č. 331                 rodinný dom a príst.                                na parc. č. 1358/91

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, LV č. 985, okres: Komárno, obec: VEĽKÉ KOSIHY, katastrálne územie: Veľké Kosihy.

Dátum a čas dražby: 11.3.2019 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Penzión ARTin, Salónik, prízemie Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra
Najnižšie podanie:39 600,- €
Znalecká hodnota:39 607,39 €
Dražobná zábezpeka:4 000,- €
Obhliadky: 18.02.2019 o 13,00 hod.
07.03.2019 o 12,00 hod.


Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN2402DSCN2389DSCN2384DSCN2375DSCN2372DSCN2369DSCN2368DSCN2367DSCN2360DSCN2361DSCN2357DSCN2359DSCN2355DSCN2356DSCN2350DSCN2351