Rodinný dom Veľký Lipník, okres Stará Ľubovňa

ZNÍŽENÁ CENA / OPAKOVANÉ KOLO

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkom o výmere 999 m2, situovaný na vedľajšej ulici v širšom centre obce Veľký Lipník v okrese Stará Ľubovňa. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažia a nadstavbu podkrovia, čiastočne je podpivničený, Do užívania bol daný v roku 1961, od roku 2012 bola realizovaná rekonštrukcia rodinného domu. Orientácia hlavných miestnosti domu je na severovýchod a severozápad, konfigurácia terénu je mierny svah.

Dispozičné riešenie:

1.PP – dielňa, kotolňa, chodba, sklad paliva, sklad uhlia a sklad

1.NP – tri izby, dve kuchyne, kúpeľňa, chodby, WC, sklad, schodište a garáž

Podkrovie – štyri izby, chodby, kúpeľňa, WC, šatník, a zimná záhrada

Rodinný dom je napojený na rozvod elektro a na verejný vodovod, kanalizácia do vlastnej žumpy vo dvore.

Obec Veľký Lipník leží na styku Pienin a Spišskej Magury, v severozápadnej časti okresu Stará Ľubovňa. Obec má kompletné občianske vybavenie a cca 970 obyvateľov. V obci sa nachádza klasicistický kostol sv. Michala, základná škola s materskou školou, obvodné zdravotné stredisko (praktický lekár pre dospelých, detí a dorast, zubná ambulancia, lekáreň), obecný úrad s matričným úradom, pošta, kultúrny dom a dom smútku, všetky IS okrem plynovodu, verejná kanalizácia vo výstavbe.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 827 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 999 m2
Stavba
súp. č. 240 rodinný dom na parc. č. 827
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, LV č. 618, okres: Stará Ľubovňa, obec: VEĽKÝ LIPNÍK, katastrálne územie: Veľký Lipník.

Dátum a čas dražby: 21.8.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
Najnižšie podanie:61 380,- €
Znalecká hodnota:68 200,- €
Dražobná zábezpeka:6 000,- €
Obhliadky: 06.08.2019 o 15,00 hod.
19.08.2019 o 13,30 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN6859Snímka2Snímka3DSCN6869SnímkaDSCN6860DSCN6863DSCN6868DSCN6859