Rodinný dom Žarnov, okres Košice – okolie

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2.899 m2, situovaný na hlavnej ulici, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, k.ú. obce Žarnov, okres Košice – okolie. Rodinný dom je postavený v roku 1964 na mieste pôvodného domu z roku 1860. V roku 2015 prešiel rodinný dom kompletnou rekonštrukciou. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod elektro, vodovod a zemný plyn, kanalizácie do vlastnej žumpy.

Dispozičné riešenie: 3x izba, chodba, kuchyňa, komora, kúpeľňa s WC Zastavaná plocha rodinného domu je 182,1, m2.

V rámci rekonštrukcie boli realizované vnútorné omietky, podlahy v obytných miestnostiach a kuchyni. Na chodbách a v kúpeľni keramická dlažba. Okná plastové, dvere drevené. Vykurovanie plynové gamatky umiestnené v každej miestnosti a na chodbe. TÚV plynovým zásobníkovým kotlom.

Žarnov je obec na Slovensku v okrese Košice – okolie. Leží 38 km juhozápadne od mesta Košice a 4 km od strediskovej obce Turňa nad Bodvou. Obec má základné občianske vybavenie na úrovni malej obce, počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 400.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 9/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 652 m2
parc. č. 9/10 záhrada o výmere 1889 m2
parc. č. 9/11 záhrada o výmere 358 m2
Stavba
súp. č. 103 rodinný dom na parc. č. 9/5
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice – okolie, katastrálny odbor, LV č. 32, okres: Košice – okolie, obec: ŽARNOV, katastrálne územie: Žarnov.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Znalecká hodnota:27 325,06 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky:
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
nacrtDSCN1379DSCN1369DSCN1367DSCN1356