Rodinný dom Žemberovce, okres Levice

Jednopodlažný rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2036 m2, situovaný v kat. území Dolné Žemberovce, obec Žemberovce, okres Levice. Rodinný dom bol postavený v roku 2014 Objekt je prístupný z verejnej komunikácie po spevnenej komunikácii. je napojený na verejný vodovod a elektrorozvod, kanalizácia do žumpy.
Dispozičné riešenie: 3x izba, kúpeľňa, chodba, technická miestnosť, šatník a garáž. Zastavaná plocha 129,37 m2. Stavebnotechnické riešenie: Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou. Hladina podzemnej vody je pod úrovňou základovej škáry. Zvislé obvodové konštrukcie a priečky rodinného domu sú z prefabrikovaných dielcov na báze dreva. Stropy sú drevené trámové so sadrokartónovým podhľadom. Strecha je valbová s krytinou z betónovej škridly. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V kúpeľni je vyhotovený keramický obklad stien. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok. Podlahy v obytných miestnostiach tvorí plávajúca podlaha, v ostatných keramická dlažba. Okná a vchodové dvere plastové. Interiérové dvere nie sú osadené. Vykurovanie elektrické podlahové. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s automatickým istením. Zariaďovacie predmety: Kúpeľňa sprchový kút, keramické umývadlo, WC so zabudovanou splachovacou nádržkou.
Rodinný dom je situovaný v obytnej časti obce Žemberovce, v okolí sa nachádzajú rodinné domy bežného štandardu. V obci je základná infraštruktúra, obecný úrad, základná škola, materská škola, pohostinstvo, predajňa potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru, predajňa pohonných látok, pošta.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Pozemky registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 217/31 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 396 m2
parc. č. 217/33 záhrada o výmere 424 m2
parc. č. 217/34 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2
parc. č. 217/35 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2
parc. č. 217/45 záhrada o výmere 1069 m2 Stavby
súp. č. 345 Rodinný dom na parc. č. 217/34
súp. č. 345 Rodinný dom na parc. č. 217/35
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, LV č. 1887, okres: Levice, obec: ŽEMBEROVCE, katastrálne územie: Dolné Žemberovce.

Dátum a čas dražby: 11.3.2019 o 11:00 hod.
(vstup na dražbu o 10:30)
Miesto konania dražby:Penzión ARTin, Salónik, prízemie Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra
Najnižšie podanie:62 407,- €
Znalecká hodnota:78 009,66 €
Dražobná zábezpeka:6 000,- €
Obhliadky: 18.02.2019 o 16,00 hod.
07.03.2019 o 09,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
IMG_20170220_141027IMG_20170220_140955IMG_20170220_140947IMG_20170220_140913IMG_20170220_140901IMG_20170220_140849IMG_20170220_140809IMG_20170220_140740IMG_20170220_140736IMG_20170220_140732DSCN9162DSCN9159DSCN9160DSCN9152DSCN9153DSCN9146DSCN9149DSCN9165DSCN9160