Chata Kavečany, okres Košice I

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rozostavaná chata s príslušenstvom a pozemkami o výmere 971 m2, osadená na mierne svahovitom neupravenom pozemku v k.ú. Kavečany, obec Košice – Kavečany v okrese Košice I. Chata má jedno podzemné, jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Prístup k chate je z uličnej zástavby záhradkárskych chát vedľajšou nespevnenou cestou, ktorá je miestnou komunikáciou. V danej časti je možnosť napojenia iba na elektro. Pôvodná chata bola užívaná od roku 1987, v roku 2013 bola začatá rekonštrukcia a modernizácia, ktorej dokončením bude možné chatu využívať na celoročné bývanie.Toho času je chata dlhodobo rozostavaná a nie je dokončená.

Plánované dispozičné riešenie:

1PP (77,11 m2) – garáž, kotolňa s prechodom do pivnice a chodby so schodiskom do 1NP.

1.NP (77,93 m2) – podlažie prístupné vonkajším schodiskom cez uzatvorený balkón do predsiene, obývacia izba so schodiskom do podkrovia, kúpeľňa a WC. Obývacia izba je prepojená s kuchyňou, s ktorej je vstup do záhrady a špajze so schodiskom do 1.PP.

Podkrovie (71,51 m2) –  schodisko  chodba kúpeľňa s WC a 2x izba

Chata sa nachádza mimo zastavaného územia v lokalite záhradkárskych chát, s prístupom z lesnej nespevnej cesty, ktorá začína na verejnom parkovisku pre vyhliadkovú vežu Košice s možnosťou využitia MHD.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 1243/1 záhrada o výmere 543 m2
parc. č. 1243/2 záhrada o výmere 351 m2
parc. č. 1243/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m2
Stavba
súp. č. 1176 chata na parc. č. 1243/3
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 691, okres: Košice I, obec: KOŠICE – KAVEČANY, katastrálne územie: Kavečany.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:40 000,- €
Znalecká hodnota:68 561,86 €
Obhliadky: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN1235DSCN1239rezrez stavbynacrt suterennacrt podkrovienacrt prízemieDSCN1254DSCN1243DSCN1238DSCN1242DSCN1232DSCN1228