Kontakt

DRAŽOBNÍK, s.r.o.

Hviezdoslavova 6,
040 01 Košice

IČO: 36 764 281
IČ DPH: SK 20 22 36 67 42

Telefón: +421 55 671 0001
Mobil: +421 911 755 523 (8)
Fax: +421 55 6712 573

email: info zavinac drazobnik bodka sk

Zapísaná v obchodnom registri OS Košice I,
odd.: Sro, vložka č.: 19669/V

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.:
SK2209000000005037221926
Prima banka Slovensko, a.s.:
SK7831000000004360014818
OTP Banka Slovensko, a.s.:
SK5752000000000012465761
Tatra banka, a.s.:
SK4811000000002627166361

Sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice

hviezdoslavova

Zväčšiť mapu

Pobočka: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava

Stefanikova

Zväčšiť mapu