Kontakt

DRAŽOBNÍK, s.r.o.

Hviezdoslavova 6,
040 01 Košice

IČO: 36 764 281
IČ DPH: SK 20 22 36 67 42

Telefón: +421 55 671 0001
Mobil: +421 911 755 523 (8)
Fax: +421 55 6712 573

email: info zavinac drazobnik bodka sk

Zapísaná v obchodnom registri OS Košice I,
odd.: Sro, vložka č.: 19669/V

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.:
SK22 0900 0000 0050 3722 1926
Prima banka Slovensko, a.s.:
SK78 3100 0000 0043 6001 4818
Poštová banka, a.s.:
SK73 6500 0000 0000 2058 3119
Tatra banka, a.s.:
SK48 1100 0000 0026 2716 6361

Sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice

hviezdoslavova

Zväčšiť mapu

Pobočka: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava

Stefanikova

Zväčšiť mapu