Pripravované dražby

Východné Slovensko

DSCN4389

Rodinný dom Bajany, okres Michalovce

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 3540 m2, situovaný na hlavnej ulici, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN4490

2x rodinný dom Malý Horeš, okres Trebišov

Rodinný dom súp. č. 325 a súp. č. 326 s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2882 m2, situované na Hlavnej ulici, v radovej zástavbe medzi rodinnými domami

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN4397

Rodinný dom Zemplínska Teplica, okres Trebišov

Polozbúraný rodinný dom s pozemkami o výmere 5.269 m2 nachádzajúci sa na Požiarnickej ulici v obci Zemplínska Teplica, okres Trebišov. Prístup k domu je z v

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN3259

Rozostavaný rodinný dom Opiná, okres Košice – okolie

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom a pozemkami o výmere 838 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

29 551,33 €
Detail
DSCN3184

Rodinný dom Majerovce, okres Vranov nad Topľou

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 778 m2, situovaný na vedľajšej ulici obce, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, k.

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

30 558,17 €
Detail
IMG_0001

Rodinný dom Lesíček, okres Prešov

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.011 m2, situovaný na vedľajšej ulici obce, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v k

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

34 665,25 €
Detail
DSCN2518

Rodinný dom Nižné Ladičkovce, okres Humenné

Rodinný dom s príslušenstvom bez pozemku, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov na Hlavnej ulici v obci Nižné Ladičkovce. Rodinný dom je dvojpodlaž

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

31 768,36 €
Detail
DSCN2538

Rodinný dom ul. Sídlisko Poľana, Humenné

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 823 m2, situovaný na ulici Sídlisko Poľana, v uličnej zástavbe rodinných domov, v okresnom meste Humenn

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

82 020,44 €
Detail
top

Pozemky Vojany, okres Michalovce

Parcely registra „C“ druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 171 559,00 m2,  nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce V

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

997 000,- €
Detail
mapa1

Obytný súbor „HAJTOVKY“, Stará Ľubovňa

Pozemky situované mimo zastavaného územia Mesta Stará Ľubovňa, v území určenom územným plánom mesta na výstavbu rodinných domov a bytových domov. Pozemky

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

3 527 009,28 €
Detail
DSCN1356

Rodinný dom Žarnov, okres Košice – okolie

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2.899 m2, situovaný na hlavnej ulici, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, k.ú. obce

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

27 325,06 €
Detail
DSCN0895

Polyfunkčná budova ul. Špitálska, Prešov

Polyfunkčná budova a pozemok o veľkosti 106 m2, situovaný v uličnej rádovej zástavbe širšieho centra mesta Prešov. Budova je trojpodlažná stavb

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

279 624,02 €
Detail
Snímka

Podnikateľský areál ul. Železničná, Čaňa

Areál s príslušenstvom a pozemkami o výmere 8240 m2, situovaný na Železničnej ulici, v priemyselnej zóne obce Čaňa, okres Košice - okolie. Prí

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

891 735,59 €
Detail
DSCN8463

Rodinný dom Mníšek nad Hnilcom, okres Gelnica

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 424 m2, situovaný v uličnej zástavbe, v centrálnej časti obce Mníšek nad Hnilcom. Rodinný dom je dvojpo

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

21 526,86 €
Detail
DSCN9698

Rodinný dom Somotor, okres Trebišov

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2.313 m2, situovaný na Novej ulici, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

29 557,48 €
Detail
4

2 izbový byt ul. L. Kossutha, Kráľovský Chlmec

Byt na 1. poschodí (2. nadzemnom podlaží) situovaný v bytovom dome na ul. L. Kossutha, v blízkosti centra mesta Kráľovský Chlmec. Bytový dom je klasickej murov

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

10 753,01 €
Detail
DSCN7670

Rodinný dom Leles, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 800 m2, situovaný v uličnej zástavbe samo

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

22 320,- €
Detail
DSCN6841

Rodinný dom Lipníky, okres Prešov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.604 m2 nachádzajúci sa v obci Lipníky, okres Pre

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

50 557,09 €
Detail
DSCN2719

Rodinný dom ul. Svidnícka, Košice – Pereš

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1527 m2 situovaný v uličnej zástavbe samostatne stoj

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

718 545,35 €
Detail
DSCN5612

Rodinný dom ul. Hadabuda, Veľké Kapušany

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.746 m2, situovaný v zmiešanej zóne v okrajovej ča

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

50 861,11 €
Detail
DSCN3872

Rozostavaný rodinný dom Holumnica, okres Kežmarok

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla a pozemok o veľkosti 625 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov, Holumnica v okrese Kežmarok. Rodin

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

11 100,- €
Detail
DSCN4291

Rodinný dom Svätá Mária – Pavlovo, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Samostatne stojací, čiastočne podpivničený rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

31 835,68 €
Detail
DSCN1399

Rodinný dom Moravany, Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom a pozemkami o výmere 418 m2,

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

30 000,- €
Detail
DSCN1378

3 izbový byt Turňa nad Bodvou, okres Košice – okolie

Byt na 2. poschodí situovaný v bytovom dome na sídlisku Cementár v obci Turňa nad Bodvou. Bytový dom je celopanelový so štyrmi nadzemnými podlažiami. Jeho vý

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

21 420,- €
Detail
DSCN7937

Rodinný dom ul. Timravy, Košice

Rodinný dom s príslušenstvom osadený na rovinatom pozemku o výmere 338 m2, situovaný v v uličnej zástavbe rodinných domov na ulici Boženy Slanč

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

87 574,20 €
Detail
DSCN0102

Rodinný dom Vojany, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2994 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných dom

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

14 000,- €
Detail
IMG_0023

Rodinný dom Mlynky, okres Spišská Nová Ves

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 280 m2 situovaný v uličnej zástavbe na konci zastav

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

24 100,- €
Detail
dom z bočnej ulice

Rodinný dom Hatalov, okres Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2604 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných do

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

17 700,- €
Detail
vizualizacia3_big

Rozostavaná stavba projektu „Downtown Business Centrum I, Košice

Rozostavaná stavba projektu „Downtown Business Centrum I a pozemky o výmere 26.246 m2, situované v  k.ú. Stredné Mesto, prístupné zo Starej Prešovskej cest

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

4 500 000,- €
Detail
DSCN7720

Rodinný dom k.ú. Nadabula, Rožňava

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 481 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov, k.ú. Nadabula v Rožňave. Rodinný dom bol daný d

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

35 640,- €
Detail
DSC09800

Rodinný dom Harichovce

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 799 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov na Družstevnej ulici, v obci Harichovce, okres Spišská

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN6272

Prevádzkový objekt ulica Kukorelliho, Bardejov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Jednopodlažná budova s príslušenstvom a pozemkom o výmere 2005 m2, situovaná na ulici

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

138 263,13 €
Detail
2

Pozemky Hodkovce, okres Košice – okolie

Pozemky o výmere 1.890 m2 evidované na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku záhrady, situované v uličnej zástavbe rodinných domov, v ka

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

79 200,- €
Detail
kat

Pozemok Šaca, okres Košice II

OPAKOVANÁ DRAŽBA Pozemok registra „C“, parcela č. 147/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7.784 m2, situovaný mim

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

152 000,- €
Detail
DSCN3998

Rodinný dom Papín, okres Humenné

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2251 m2, situovaný v uličnej zástavbe rod

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

39 800,- €
Detail
Snímka

Rodinný dom Kuzmice, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 6227 m2, situovaný na Poľnej ulici v

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

33 349,19 €
Detail
DSCN3325

2 izbový byt Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Byt tvorený spojením bytu č. 1. a č. 2. na 2. poschodí  situovaný v bytovom dome na Brezovej ulici v obc

Termín dražby: 12.6.2017 o 09:30 hod.

10 900,- €
Detail
DSCN8034

2 izbový byt ul. Študentská, Snina

OPAKOVANÁ DRAŽBA Byt na 1. p. situovaný v bytovom dome na Študentskej ulici v okresnom meste Snina. Samostatne stojací bytový

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

6 030,- €
Detail
DSCN5841

Polyfunkčný objekt Čierna nad Tisou

Stavba súp. č. 106 na parc. č. 99 je situovaná na hlavnej ulici v Čiernej nad Tisou, okres Trebišov. Od uvedenia do prevádzky v r. 1953 počas celej svoj život

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

328 000,- €
Detail
P7081132

Rodinný dom ul. Banícka, Gelnica

OPAKOVANÁ DRAŽBA Prízemný, murovaný rodinný domu s príslušenstvom a pozemkami o výmere 271 m2, nachádz

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

12 870,- €
Detail

Stredné Slovensko

IMG_1867

Rodinný dom Lučenec

OPAKOVANÁ DRAŽBA Čiastočne podpivničený, dvojpodlažný, murovaný rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 6

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

123 750,- €
Detail
P3280562

Rodinný dom Husiná, okres Rimavská Sobota

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 3275 m2, nachádzajúci sa v zastavanom území obce Husiná. Rodinný dom je samostatne stojaci murovaného ty

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

14 500,- €
Detail
IMG_20170711_091118

Rodinný dom Veľká Čalomija, okres Veľký Krtíš

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 997 m2 situovaný v intraviláne obce

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail

Západné Slovensko

DSCN3123

Rodinný dom Veľká Mača, okres Galanta

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkom o výmere 144 m2, osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 336 v k.ú. obce Veľká Mača v okrese Galanta. Rodi

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

5 821,29 €
Detail
IMG_8917

Rodinný dom Jastrabie Kračany, okres Dunajská Streda

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 816 m2, situovaný v zástavbe rodinných v obci Kráľovičove Kračany, k.ú. Jastrabie Kračany. Rodinný

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

23 700,- €
Detail
DSCN7042

Rodinný dom Sokolce-Turi, okres Komárno

S príslušenstvom a pozemkami o výmere 810 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov na Pionierskej ulici, na severnom okraji obce Sokolce-Turi v okrese Komárno

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

58 697,90 €
Detail
DSCN0416

Rodinný dom Lipová – Mlynský Sek, okres Nové Zámky

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1360 m2, situovaný v zástavbe starších rodinných d

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

45 097,50 €
Detail
DSCN6640

Rodinný dom, Veľký Meder

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2089 m2, situovaný na Fučíkovej ulici, v obytnej okrajovej časti mesta Veľký Meder. Rodinný dom je samos

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

49 473,16 €
Detail
street

Bioplynová stanica Bošany

OPAKOVANÁ DRAŽBA Stavby a hnuteľný majetok v areáli výrobne bioplynu a elektrickej energie s príslušenstvo

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

823 000,- €
Detail
DSCN9465

Rodinný dom Kráľovičove Kračany

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 475 m2, situovaný v zóne rodinných domov s príslušnou technickou vybavenosťou, v obci Kráľovičove Kra

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

74 966,- €
Detail
3

4 izbový byt Lichnerova, Senec

Byt na 1. poschodí situovaný v krajnej sekcii polyfunkčného domu na Lichnerovej ulici, v centrálnej časti mesta zóne, lokalita Slnečný Dvor. Polyfunkčný do

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

134 000,- €
Detail
DSC01517

Rodinný dom Malé Ripňany, okres Topoľčany

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2274 m2 situovaný v intraviláne obce

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
P1650052

Rodinný dom Kalinčiakovo, Levice

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1590 m2 situovaný v zastavanom územ

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSC09865

Rodinný dom Svätoplukovo, Nitra

OPAKOVANÁ DRAŽBA Samostatne stojaci rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1208 m2, situovaný

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

69 300,- €
Detail