Pripravované dražby

Východné Slovensko

DSCN2518

Rodinný dom Nižné Ladičkovce, okres Humenné

Rodinný dom s príslušenstvom bez pozemku, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov na Hlavnej ulici v obci Nižné Ladičkovce. Rodinný dom je dvojpodlaž

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN2538

Rodinný dom ul. Sídlisko Poľana, Humenné

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 823 m2, situovaný na ulici Sídlisko Poľana, v uličnej zástavbe rodinných domov, v okresnom meste Humenn

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
mapa1

Obytný súbor „HAJTOVKY“, Stará Ľubovňa

Pozemky situované mimo zastavaného územia Mesta Stará Ľubovňa, v území určenom územným plánom mesta na výstavbu rodinných domov a bytových domov. Pozemky

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

3 527 009,28 €
Detail
DSCN8345

3- izbový byt ul. Jesenná, Čierna nad Tisou

Byt na 3. poschodí nachádzajúci sa v bytovom dome na Jesennej ulici v meste Čierna nad Tisou. Bytový dom má 5. nadzemných podlaží bez suterénu, štyri vchody

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

12 563,88 €
Detail
DSCN1216

2 izbový Obchodná ulica, Strážske

Byt na 3. poschodí nachádzajúci sa v bytovom dome na Obchodnej ulici, v meste Strážske. Montovaný panelový bytový dom má sedem nadzemných podlaží, jeden vch

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

12 998,22 €
Detail
Snímka

Podnikateľský areál ul. Železničná, Čaňa

Areál s príslušenstvom a pozemkami o výmere 8240 m2, situovaný na Železničnej ulici, v priemyselnej zóne obce Čaňa, okres Košice - okolie. Prí

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

891 735,59 €
Detail
DSCN8463

Rodinný dom Mníšek nad Hnilcom, okres Gelnica

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 424 m2, situovaný v uličnej zástavbe, v centrálnej časti obce Mníšek nad Hnilcom. Rodinný dom je dvojpo

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

21 526,86 €
Detail
DSCN9698

Rodinný dom Somotor, okres Trebišov

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2.313 m2, situovaný na Novej ulici, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

29 557,48 €
Detail
top2

REZIDENČNÉ BYTY MALÉ LIPY

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

99 980,- €
Detail
DSCN7670

Rodinný dom Leles, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 800 m2, situovaný v uličnej zástavbe samo

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

22 320,- €
Detail
DSCN6841

Rodinný dom Lipníky, okres Prešov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.604 m2 nachádzajúci sa v obci Lipníky, okres Pre

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

50 557,09 €
Detail
DSCN2719

Rodinný dom ul. Svidnícka, Košice – Pereš

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1527 m2 situovaný v uličnej zástavbe samostatne stoj

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

718 545,35 €
Detail
DSCN5674

2 izbový byt Rudňany, časť Zapálenica

OPAKOVANÁ DRAŽBA Byt na 1. poschodí obytného domu situovaný v obci Rudňany - Zapálenica. Bytový dom má tri vchody, po šes

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

9 347,11 €
Detail
IMG_0007

Linka na spracovanie vlašských orechov a výrobu peliet

Automatická technologická linka na spracovanie vlašských orechov a výrobu peliet sa nachádza v areály prevádzky RETOP s.r.o. v Hanušovciach nad Topľou. Linka

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

729 476,40 €
Detail
DSCN5612

Rodinný dom ul. Hadabuda, Veľké Kapušany

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.746 m2, situovaný v zmiešanej zóne v okrajovej ča

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

50 861,11 €
Detail
DSCN3872

Rozostavaný rodinný dom Holumnica, okres Kežmarok

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla a pozemok o veľkosti 625 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov, Holumnica v okrese Kežmarok. Rodin

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

11 100,- €
Detail
DSCN4291

Rodinný dom Svätá Mária – Pavlovo, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Samostatne stojací, čiastočne podpivničený rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

31 835,68 €
Detail
DSCN1399

Rodinný dom Moravany, Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom a pozemkami o výmere 418 m2,

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

30 000,- €
Detail
DSCN1378

3 izbový byt Turňa nad Bodvou, okres Košice – okolie

Byt na 2. poschodí situovaný v bytovom dome na sídlisku Cementár v obci Turňa nad Bodvou. Bytový dom je celopanelový so štyrmi nadzemnými podlažiami. Jeho vý

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

23 800,- €
Detail
DSCN0880

Rodinný dom Gaboltov, okres Bardejov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 740 m2 sa nachádza v zastavanom území obce Gaboltov v

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

36 000,- €
Detail
vsetko foto

Tvárniace stroje a kancelársky kontajner, Košice

Stroje  určené na tvárnenie za studena a pre kancelárske účely. Stroje sa nachádzajú v prevádzke spoločnosti R- Media Plus, s.r.o., na Londýnskej ulici v 

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

81 000,- €
Detail
DSCN7937

Rodinný dom ul. Timravy, Košice

Rodinný dom s príslušenstvom osadený na rovinatom pozemku o výmere 338 m2, situovaný v v uličnej zástavbe rodinných domov na ulici Boženy Slanč

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

87 574,20 €
Detail
DSCN0102

Rodinný dom Vojany, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2994 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných dom

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

14 000,- €
Detail
IMG_0023

Rodinný dom Mlynky, okres Spišská Nová Ves

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 280 m2 situovaný v uličnej zástavbe na konci zastav

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

24 100,- €
Detail
dom z bočnej ulice

Rodinný dom Hatalov, okres Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2604 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných do

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

17 700,- €
Detail
vizualizacia3_big

Rozostavaná stavba projektu „Downtown Business Centrum I, Košice

Rozostavaná stavba projektu „Downtown Business Centrum I a pozemky o výmere 26.246 m2, situované v  k.ú. Stredné Mesto, prístupné zo Starej Prešovskej cest

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

4 500 000,- €
Detail
DSCN7720

Rodinný dom k.ú. Nadabula, Rožňava

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 481 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov, k.ú. Nadabula v Rožňave. Rodinný dom bol daný d

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

35 640,- €
Detail
DSC09800

Rodinný dom Harichovce

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 799 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov na Družstevnej ulici, v obci Harichovce, okres Spišská

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN6272

Prevádzkový objekt ulica Kukorelliho, Bardejov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Jednopodlažná budova s príslušenstvom a pozemkom o výmere 2005 m2, situovaná na ulici

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

138 263,13 €
Detail
2

Pozemky Hodkovce, okres Košice – okolie

Pozemky o výmere 1.890 m2 evidované na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku záhrady, situované v uličnej zástavbe rodinných domov, v ka

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

79 200,- €
Detail
kat

Pozemok Šaca, okres Košice II

OPAKOVANÁ DRAŽBA Pozemok registra „C“, parcela č. 147/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7.784 m2, situovaný mim

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

152 000,- €
Detail
DSCN4300

Rodinný dom Novosad, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 4100 m2, situovaný v širšom centre obce Novosad. Rod

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

36 100,- €
Detail
DSCN3998

Rodinný dom Papín, okres Humenné

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2251 m2, situovaný v uličnej zástavbe rod

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

39 800,- €
Detail
Snímka

Rodinný dom Kuzmice, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 6227 m2, situovaný na Poľnej ulici v

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

41 900,- €
Detail
DSCN3325

2 izbový byt Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Byt tvorený spojením bytu č. 1. a č. 2. na 2. poschodí  situovaný v bytovom dome na Brezovej ulici v obc

Termín dražby: 12.6.2017 o 09:30 hod.

10 900,- €
Detail
DSCN6271

Rodinný dom ul. Štefana Fidlíka, Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 354 m2, situovaný na okraj

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

40 140,- €
Detail
DSCN8034

2 izbový byt ul. Študentská, Snina

OPAKOVANÁ DRAŽBA Byt na 1. p. situovaný v bytovom dome na Študentskej ulici v okresnom meste Snina. Samostatne stojací bytový

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

6 030,- €
Detail
DSCN5841

Polyfunkčný objekt Čierna nad Tisou

Stavba súp. č. 106 na parc. č. 99 je situovaná na hlavnej ulici v Čiernej nad Tisou, okres Trebišov. Od uvedenia do prevádzky v r. 1953 počas celej svoj život

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

328 000,- €
Detail
P7081132

Rodinný dom ul. Banícka, Gelnica

OPAKOVANÁ DRAŽBA Prízemný, murovaný rodinný domu s príslušenstvom a pozemkami o výmere 271 m2, nachádz

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

12 870,- €
Detail
P5300891

Rodinný dom Banícke Námestie, Gelnica

OPAKOVANÁ DRAŽBA Prízemný, murovaný rodinný dom s obytným podkrovím, príslušenstvom a pozemkami o vým

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

82 500,- €
Detail

Stredné Slovensko

Snímka

Pozemok ul. Ľudmily Podjavorinskej, Lučenec

Pozemok parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape: parc. č. 7055/72 orná pôda o výmere 3053 m2, nachádzajúci sa na ulici Ľudmily Podja

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
IMG_1867

Rodinný dom Lučenec

OPAKOVANÁ DRAŽBA Čiastočne podpivničený, dvojpodlažný, murovaný rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 6

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

165 000,- €
Detail
DSCN5680

Rodinný dom Vysoká nad Kysucou, okres Čadca

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 779 m2, osadený na mierne svahovitom upravenom pozemku

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

22 800,- €
Detail
P3280562

Rodinný dom Husiná, okres Rimavská Sobota

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 3275 m2, nachádzajúci sa v zastavanom území obce Husiná. Rodinný dom je samostatne stojaci murovaného ty

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

14 500,- €
Detail
IMG_20170711_091118

Rodinný dom Veľká Čalomija, okres Veľký Krtíš

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 997 m2 situovaný v intraviláne obce

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
Snímka

3 izbový byt ul. J. M. Hurbana, Prievidza

OPAKOVANÁ DRAŽBA Byt na 7.p. situovaný v bytovom dome na ulici J. M. Hurbana v Prievidzi. Bytový dom  má 8

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

52 934,98 €
Detail

Západné Slovensko

IMG_8917

Rodinný dom Jastrabie Kračany, okres Dunajská Streda

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 816 m2, situovaný v zástavbe rodinných v obci Kráľovičove Kračany, k.ú. Jastrabie Kračany. Rodinný

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

23 700,- €
Detail
DSCN7042

Rodinný dom Sokolce-Turi, okres Komárno

S príslušenstvom a pozemkami o výmere 810 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov na Pionierskej ulici, na severnom okraji obce Sokolce-Turi v okrese Komárno

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

58 697,90 €
Detail
DSCN5816

Rodinný dom Kostolná pri Dunaji, okres Senec

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 600 m2, nachádzajúci sa v uličnej zástavbe rodinný

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

122 100,- €
Detail
DSCN5953

Rodinný dom Želiezovce, okres Levice

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 608 m2, situovaný v uličnej zástavbe na Hurbanovej u

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

37 600,- €
Detail
DSCN5857

Rodinný dom Horná Potôň, okres Dunajská Streda

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rozostavaný rodinný dom a prislúchajúce pozemky o výmere 999 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostat

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

127 800,- €
Detail
DSCN6640

Rodinný dom, Veľký Meder

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2089 m2, situovaný na Fučíkovej ulici, v obytnej okrajovej časti mesta Veľký Meder. Rodinný dom je samos

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

49 473,16 €
Detail
street

Bioplynová stanica Bošany

OPAKOVANÁ DRAŽBA Stavby a hnuteľný majetok v areáli výrobne bioplynu a elektrickej energie s príslušenstvo

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

823 000,- €
Detail
IMG_6886

Rodinný dom Kráľovičove Kračany

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 475 m2, situovaný v zóne rodinných domov s príslušnou technickou vybavenosťou, v obci Kráľovičove Kra

Termín dražby: 28.9.2017 o 11:00 hod.

86 598,17 €
Detail
3

4 izbový byt Lichnerova, Senec

Byt na 1. poschodí situovaný v krajnej sekcii polyfunkčného domu na Lichnerovej ulici, v centrálnej časti mesta zóne, lokalita Slnečný Dvor. Polyfunkčný do

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

134 000,- €
Detail
DSC01517

Rodinný dom Malé Ripňany, okres Topoľčany

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2274 m2 situovaný v intraviláne obce

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
IMG_6862

2x Rodinný dom Ivanka pri Dunaji

Stavba RD situovaná na ul. Révová 1 a 3, na okraji obce Ivanka pri Dunaji, v zóne nových rodinných domov s príslušnou technickou vybavenosťou. Stavba pozostáv

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
P1650052

Rodinný dom Kalinčiakovo, Levice

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1590 m2 situovaný v zastavanom územ

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
IMG_0947

Dvojgarsónka ul. Závodná, Bratislava – Podunajské Biskupice

Byt na 10.p. situovaný v bytovom dome na Závodnej ulici v okrese Bratislava II, obec BA-m.č. Podunajské Biskupice, k.ú. Podunajské Biskupice. Bytový dom má 10 n

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

61 995,25 €
Detail
DSC02057

Rodinný dom Veľký Lapáš

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 976 m2, situovaný v zastavanom území obce Veľký Lapáš, okres Nitra. Rodinný dom je murovaný s podzemn

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

171 000,- €
Detail
DSC01101

Rodinný dom Kálnica, okres Nové Mesto nad Váhom

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1754 m2 situovaný v uličnej zástavb

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

87 500,- €
Detail
DSC09865

Rodinný dom Svätoplukovo, Nitra

OPAKOVANÁ DRAŽBA Samostatne stojaci rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1208 m2, situovaný

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

69 300,- €
Detail
DSCN5611

Rodinný dom Čalovec, okres Komárno

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rozostavaná stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom a pozemkami o výmere 802 m2,

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

37 814,35 €
Detail