Pripravované dražby

Východné Slovensko

DSCN6867

Rodinný dom Mníšek nad Hnilcom, okres Gelnica

PRIPRAVOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.092 m2, situovaný v uličnej radovej zástavbe na

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN6653

Rodinný dom Čaňa, okres Košice – okolie

PRIPRAVOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 509 m2 situovaný v uličnej zástavbe obce Čaňa v

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN6841

Rodinný dom Lipníky, okres Prešov

PRIPRAVOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1604 m2 nachádzajúci sa v obci Lipníky , okres P

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN6685

Rodinný dom Plechotice, okres Trebišov

PRIPRAVOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 3032 m2 nachádzajúci  sa na Čeľovskej ulici v z

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN6752

2 izbový byt ulica Matice Slovenskej, Stropkov

PRIPRAVOVANÁ DRAŽBA Byt na 3. poschodí situovaný v bytovom dome na ulici Matice Slovenskej, na okraji širšieho centra mesta S

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN6747

3 izbový byt ul. Komenského, Snina

PRIPRAVOVANÁ DRAŽBA Byt na 6. poschodí bytového domu situovaný na okraji centrálnej časti mesta na Komenského ulici v Snine

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN2719

Rodinný dom ul. Svidnícka, Košice – Pereš

PRIPRAVOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1527 m2 situovaný v uličnej zástavbe samostatne s

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN5674

2 izbový byt Rudňany, časť Zapálenica

PRIPRAVOVANÁ DRAŽBA Byt na 1. poschodí obytného domu situovaný v obci Rudňany - Zapálenica. Bytový dom má tri vchody, po

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN3412

Rodinný dom Čečejovce časť Seleška, okres Košice – okolie

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 4314 m2 je situovaný v zastavanom území obce, v uli

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

339 000,- €
Detail
DSCN3872

Rozostavaný rodinný dom Holumnica, okres Kežmarok

OPAKOVANÁ DRAŽBA Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k nehnuteľnostiam rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla a

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

5 500,- €
Detail
DSCN3573

Rodinný dom Ondavské Matiašovce, okres Vranov nad Topľou

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1978. Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.277 m

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

48 200,- €
Detail
Snímka1

Orná pôda Nižný Mirošov, okres Svidník

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/128, 1/16, 7/128 a 1/32 k pozemkom o celkovej výmere  17,3239 ha, evidovaných na kat. mape ako parcely registra “E“, druh

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

2 110,- €
Detail
DSCN1399

Rodinný dom Moravany, Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom a pozemkami o výmere 418 m2,

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

30 000,- €
Detail
DSCN0088

Rodinný dom Malé Ozorovce, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2225 m2, situovaný v zastavanom území obc

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

53 010,- €
Detail
DSCN3249

Rodinný dom Nižný Žipov, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 450 m2, nachádzajúci sa v uličnej zástav

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

20 520,- €
Detail
DSCN1683

Rodinný dom Mníšek nad Hnilcom, okres Gelnica

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 469 m2, situovaný v uličnej zástavbe, na okraji cent

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

7 650,- €
Detail
Obrázok 063

Rodinný dom Lascov, okres Bardejov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2160 m2, nachádzajúci sa v uličnej zásta

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

43 500,- €
Detail
DSCN1378

3 izbový byt Turňa nad Bodvou, okres Košice – okolie

Byt na 2. poschodí situovaný v bytovom dome na sídlisku Cementár v obci Turňa nad Bodvou. Bytový dom je celopanelový so štyrmi nadzemnými podlažiami. Jeho vý

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

23 800,- €
Detail
DSCN1243

Rodinný dom ul. Šidlovská, Prešov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1199 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne sto

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

150 000,- €
Detail
DSCN0880

Rodinný dom Gaboltov, okres Bardejov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 740 m2 sa nachádza v zastavanom území obce Gaboltov v

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

40 000,- €
Detail
vsetko foto

Tvárniace stroje a kancelársky kontajner, Košice

Stroje  určené na tvárnenie za studena a pre kancelárske účely. Stroje sa nachádzajú v prevádzke spoločnosti R- Media Plus, s.r.o., na Londýnskej ulici v 

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

81 000,- €
Detail
DSCN0102

Rodinný dom Vojany, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2994 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných dom

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

14 580,- €
Detail
IMG_0009

Rodinný dom Mlynky, okres Spišská Nová Ves

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 280 m2 situovaný v uličnej zástavbe na konci zastav

Termín dražby: 5.2.2018 o 09:30 hod.

24 000,- €
Detail
dom z bočnej ulice

Rodinný dom Hatalov, okres Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2604 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných do

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

17 700,- €
Detail
Snímka1

Pozemky k.ú. Petrovany, okres Prešov

Pozemky registra „C“ a spoluvlastnícky podiel k pozemkom registra „E“ situované sa na okraji zastavaného územia obce Petrovany, v areáli bývalého poľn

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

34 400,- €
Detail
DSCN8706

3-izbový byt Habura, okres Medzilaborce

Byt na 3. poschodí situovaný v bytovom dome pri areáli Základnej školy, v obci Habura, okres Medzilaborce. Murovaný bytový dom, má jeden vchod s troma nadzemný

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

8 500,- €
Detail
vizualizacia3_big

Rozostavaná stavba projektu „Downtown Business Centrum I, Košice

Rozostavaná stavba projektu „Downtown Business Centrum I a pozemky o výmere 26.246 m2, situované v  k.ú. Stredné Mesto, prístupné zo Starej Prešovskej cest

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

4 500 000,- €
Detail
DSCN7720

Rodinný dom k.ú. Nadabula, Rožňava

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 481 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov, k.ú. Nadabula v Rožňave. Rodinný dom bol daný d

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

35 640,- €
Detail
DSC09800

Rodinný dom Harichovce

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 799 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov na Družstevnej ulici, v obci Harichovce, okres Spišská

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
Snímka1

Stavby a pozemky k.ú.Petrovany, okres Prešov

Stavby a pozemky registra „C“ o výmere 722 m2, situované na okraji zastavaného územia obce Petrovany, v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva.

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

115 700,- €
Detail
DSCN6272

Prevádzkový objekt ulica Kukorelliho, Bardejov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Jednopodlažná budova s príslušenstvom a pozemkom o výmere 2005 m2, situovaná na ulici

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

138 263,13 €
Detail
DSCN4611

Rodinný dom Zborov, okres Bardejov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2.454 m2, situovaný na vedľajšej ul

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

17 500,- €
Detail
2

Pozemky Hodkovce, okres Košice – okolie

Pozemky o výmere 1.890 m2 evidované na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku záhrady, situované v uličnej zástavbe rodinných domov, v ka

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

79 200,- €
Detail
DSCN4813

3- izbový ul. Levočská, Poprad

Byt na 5. poschodí situovaný v bytovom dome na Levočskej ulici v širšom centre mesta Poprad. Bytový dom má jeden vchod do bytovej časti, suterén, prízemie, š

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

95 300,- €
Detail
okres

Pozemky k.ú. Jabloň, Slovenské Krivé a Rokytov pri Humennom

OPAKOVANÁ DRAŽBA Spoluvlastnícky podiel k pozemkom evidovaných na katastrálnej mape ako parcely registra „C“ a parcely registra „E“ situované v k. ú

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

3 500,- €
Detail
kat

Pozemok Šaca, okres Košice II

OPAKOVANÁ DRAŽBA Pozemok registra „C“, parcela č. 147/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7.784 m2, situovaný mim

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

152 000,- €
Detail
DSCN4239

2-izbový byt ul. Študentská, Snina

Byt na 3. najvyššom poschodí situovaný v bytovom dome na ulici Študentská, v okresnom meste Snina. Bytový dom je murovaný, má 2. vchody, jedno podzemné a tri

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

7 200,- €
Detail
DSCN4300

Rodinný dom Novosad, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 4100 m2, situovaný v širšom centre obce Novosad. Rod

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

36 100,- €
Detail
DSCN3998

Rodinný dom Papín, okres Humenné

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2251 m2, situovaný v uličnej zástavbe rod

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

39 800,- €
Detail
Snímka

Rodinný dom Kuzmice, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 6227 m2, situovaný na Poľnej ulici v

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

41 900,- €
Detail
DSCN3325

2 izbový byt Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Byt tvorený spojením bytu č. 1. a č. 2. na 2. poschodí  situovaný v bytovom dome na Brezovej ulici v obc

Termín dražby: 12.6.2017 o 09:30 hod.

10 900,- €
Detail
DSCN6271

Rodinný dom ul. Štefana Fidlíka, Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 354 m2, situovaný na okraj

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

40 140,- €
Detail
DSCN8034

2 izbový byt ul. Študentská, Snina

OPAKOVANÁ DRAŽBA Byt na 1. p. situovaný v bytovom dome na Študentskej ulici v okresnom meste Snina. Samostatne stojací bytový

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

6 030,- €
Detail
DSCN5841

Polyfunkčný objekt Čierna nad Tisou

Stavba súp. č. 106 na parc. č. 99 je situovaná na hlavnej ulici v Čiernej nad Tisou, okres Trebišov. Od uvedenia do prevádzky v r. 1953 počas celej svoj život

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

328 000,- €
Detail
P7081132

Rodinný dom ul. Banícka, Gelnica

OPAKOVANÁ DRAŽBA Prízemný, murovaný rodinný domu s príslušenstvom a pozemkami o výmere 271 m2, nachádz

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

12 870,- €
Detail
P5300891

Rodinný dom Banícke Námestie, Gelnica

OPAKOVANÁ DRAŽBA Prízemný, murovaný rodinný dom s obytným podkrovím, príslušenstvom a pozemkami o vým

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

99 000,- €
Detail
DSCN9135

Hotel Bardejov ***, Bardejov

Samostatne stojaca nebytová stavba „Hotel Bardejov*** č.s. 3781 na parc. 304/6 s príslušenstvom a pozemkami o výmere 5421 m2, ktorá sa nachádza v k.ú. Bardejov po ľavej strane ul. Toplia

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

902 000,- €
Detail

Stredné Slovensko

DSCN5680

Rodinný dom Vysoká nad Kysucou, okre Čadca

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 779 m2, osadený na mierne svahovitom upravenom pozemku, v uličnej zástavbe radových rodinných domov na ok

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
P3280562

Rodinný dom Husiná, okres Rimavská Sobota

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 3275 m2, nachádzajúci sa v zastavanom území obce Husiná. Rodinný dom je samostatne stojaci murovaného ty

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

14 500,- €
Detail
IMG_0030

Rodinný dom Čereňany, okres Prievidza

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 661 m2 situovaný v obci Čereňany okres Prievidza. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie z roku 1947 a

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

31 000,- €
Detail
IMG_20170711_091118

Rodinný dom Veľká Čalomija, okres Veľký Krtíš

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 997 m2 situovaný v intraviláne obce

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

15 900,- €
Detail
DSC05469

Rodinný dom Handlová

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 470 m2 situovaný na Žiarskej ulici, mimo súvislej zástavby mesta Handlová,. Stavba rodinného domu je samo

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
Snímka

3 izbový byt ul. J. M. Hurbana, Prievidza

OPAKOVANÁ DRAŽBA Byt na 7.p. situovaný v bytovom dome na ulici J. M. Hurbana v Prievidzi. Bytový dom  má 8

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

52 934,98 €
Detail
foto1

Pozemky ul. Na Bystričku, Martin

OPAKOVANÁ DRAŽBA Prevádzkové objekty a pozemky o celkovej výmere 16.852 m2 situované na ulici Na

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

502 623,76 €
Detail
DSCN5011

Rodinný dom Liptovská Štiavnica

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1767 m2 situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov, k.ú. Liptovská Štiavnica, na Okružnej ulici. Dom

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

226 521,98 €
Detail

Západné Slovensko

DSCN7067

2 izbový byt ul. Športová, Veľký Grob

PRIPRAVOVANÁ DRAŽBA Byt s príslušenstvom a predzáhradkou o výmere 75 m2, situovaný na prízemí bytového domu na Športo

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
DSCN6640

Rodinný dom ul. Fučíkova, Veľký Meder

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2089 m2, situovaný na Fučíkovej ulici, v obytnej okrajovej časti mesta Veľký Meder. Rodinný dom je samos

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

44 550,- €
Detail
IMG_7832

4 izbový byt a garáž, Vištuk

Byt na 1. podlaží bytového domu situovaný v okrajovej časti obce Vištuk. Obytný dom je murovaný s 2 podlažiami pre byty a jedným podlažím pre spoločné pr

Termín dražby: 23.1.2018 o 15:00 hod.

66 900,- €
Detail
IMG_7820

Rodinný dom Šenkvice, okres Pezinok

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 285 m2, situovaný v zóne rodinných domov, na ulici Glogovec v obci Šenkvice, k.ú. Veľké Šenkvice. Pôv

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

116 300,- €
Detail
street

Bioplynová stanica Bošany

OPAKOVANÁ DRAŽBA Stavby a hnuteľný majetok v areáli výrobne bioplynu a elektrickej energie s príslušenstvo

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

823 000,- €
Detail
6

1 izbový byt ul. Jilemnického, Dunajská Streda

Byt na 6. poschodí situovaný v obytnom dome na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede. Bytový dom je panelový s troma vchodmi.  Bytový dom má 8. podlaží s by

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

Cena nestanovená
Detail
IMG_6886

Rodinný dom Kráľovičove Kračany

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 475 m2, situovaný v zóne rodinných domov s príslušnou technickou vybavenosťou, v obci Kráľovičove Kra

Termín dražby: 28.9.2017 o 11:00 hod.

86 598,17 €
Detail
3

4 izbový byt Lichnerova, Senec

Byt na 1. poschodí situovaný v krajnej sekcii polyfunkčného domu na Lichnerovej ulici, v centrálnej časti mesta zóne, lokalita Slnečný Dvor. Polyfunkčný do

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

134 000,- €
Detail
Snímka

Administratívna budova ul. kpt. Nálepku, Levice

OPAKOVANÁ DRAŽBA Administratívna budova s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1793 m2, situovaná na ul. kpt. Nálepku v Leviciach. Stavba má tri n

Termín dražby: 27.7.2017 o 11:30 hod.

197 600,- €
Detail
DSC01517

Rodinný dom Malé Ripňany, okres Topoľčany

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2274 m2 situovaný v intraviláne obce

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

53 022,47 €
Detail
IMG_6862

2x Rodinný dom Ivanka pri Dunaji

Stavba RD situovaná na ul. Révová 1 a 3, na okraji obce Ivanka pri Dunaji, v zóne nových rodinných domov s príslušnou technickou vybavenosťou. Stavba pozostáv

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

346 725,79 €
Detail
IMG_6825

Rodinný dom Kráľov Brod, okres Galanta

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 841 m2, situovaný v obci Kráľov Br

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

73 127,70 €
Detail
street

Rodinný dom Tomášov, okres Senec

Rodinný dom s príslušenstvom osadený na pozemkoch o výmere 923 m2, v katastrálnom území obce Tomášov okres Senec. Murovaný rodinný dom so sedlovou strecho

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

219 600,- €
Detail
P1650052

Rodinný dom Kalinčiakovo, Levice

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1590 m2 situovaný v zastavanom územ

Termín dražby: 20.6.2017 o 11:30 hod.

128 000,- €
Detail
IMG_0947

Dvojgarsónka ul. Závodná, Bratislava – Podunajské Biskupice

Byt na 10.p. situovaný v bytovom dome na Závodnej ulici v okrese Bratislava II, obec BA-m.č. Podunajské Biskupice, k.ú. Podunajské Biskupice. Bytový dom má 10 n

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

62 000,- €
Detail
DSC02057

Rodinný dom Veľký Lapáš

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 976 m2, situovaný v zastavanom území obce Veľký Lapáš, okres Nitra. Rodinný dom je murovaný s podzemn

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

171 000,- €
Detail
DSC01101

Rodinný dom Kálnica, okres Nové Mesto nad Váhom

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1754 m2 situovaný v uličnej zástavb

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

87 500,- €
Detail
DSC09865

Rodinný dom Svätoplukovo, Nitra

OPAKOVANÁ DRAŽBA Samostatne stojaci rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1208 m2, situovaný

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

69 300,- €
Detail
DSCN5611

Rodinný dom Čalovec, okres Komárno

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rozostavaná stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom a pozemkami o výmere 802 m2,

Termín dražby: zatiaľ nestanovený

37 800,- €
Detail